I jobb Mysen

I jobb gir mennesker som ikke er i ordinært arbeid muligheten til å utføre betalt dagsarbeid.

Hovedmålgruppen for I jobb er personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.

For de relativt mange som har en sosial stønad eller uføregrad/trygd fra det offentlige, er det mulig å tjene et beløp ekstra innenfor et slikt lavterskel-tiltak.

Jobb når man klarer

Mellom rusavhengighet og rusfrihet er det dager man kan jobbe, og dager hvor livet krever andre ting. Tilsvarende hvis psykiske lidelser er en utfordring. Vi har mange arbeidsfolk med både ulik fagkompetanse og arbeidslyst.

Arbeidsoppgaver kan bestilles av så vel privatpersoner, som offentlige etater og bedrifter.

Eksempler på oppdrag:

  • Rydding av hus, leiligheter, garasje, lager eller byggeplasser
  • Hagearbeid og beskjæring/ trefelling
  • Vedlikeholdsoppgaver
  • Bortkjøring av avfall
  • Rengjøring/flyttevask

Oppdragsgiver faktureres i etterkant av utført arbeid.

Økt selvrespekt og deltakelse

Vi har også etablert et eget snekkerverksted som en integrert del av oppgavene til I jobb, hvor vi produserer gaveartikler til både privat- og bedriftsmarkedet, samt vår nasjonale nettbutikk. Signaturproduktet er trefjøler laget av eik.

Målet med I jobb er som ellers i Kirkens Bymisjon, å bidra til deltakelse i samfunnet. Øke selvrespekt og redusere fordommer, ved at rusavhengige og andre marginaliserte grupper får mulighet til å delta i arbeids- og samfunnsliv og oppleve å bli verdsatt for sin innsats.

Bli del av et fellesskap

Foruten arbeidsoppdrag, tilbys frokost og enkelte andre måltider, fellesskap og veiledning ved behov. Arbeidere, frivillige og ansatte utgjør et sterkt og dedikert arbeidsfellesskap.

 

Bjørnar Opsund

Avdelingsleder, I jobb

940 10 303

bjornar.opsund@bymisjon.no