I Jobb er Kirkens Bymisjons lavterskel arbeidstreningstilbud for rusavhengige og personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Odda.

Som lavterskeltilbud tilbyr vi høy grad av fleksibilitet til våre arbeidere. Det skapes en arena som gir rusavhengige personer mulighet til å realisere seg som arbeidstaker, uten langsiktige forpliktelser. Tjenesten er fullt ut å se på som arbeid, ikke en sosialtjeneste.

Trenger du hjelp av oss?

  • Vi gjør oppdrag for privatpersoner og bedrifter, som hagearbeid, snømåking og små malejobber.
  • Vi pusser opp gamle tremøbler som blir donert til oss, for å selge disse videre.
  • Vi tar på oss diverse oppgaver for kommunen som bossplukking, rengjøring og skogsrydding.

Priser

Å leie oss koster kr. 200,- pr. time pr. person for privatpersoner. Vi stiller alltid med minst 2 personer.

I Jobb Odda startet opp våren 2012 som et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon på Haugalandet og Odda Kommune.