Jobb med verdighet

I Jobb er Kirkens Bymisjons lavterskel arbeidstreningstilbud for rusavhengige og personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Odda.

Les mer om oss