I jobb er et lavterskel arbeidstiltak for mennesker i aktiv rus i Odda kommune.

Vi utfører arbeidsoppgaver som for eksempel hagearbeid, søppelrydding og tømming av dødsbo. Våre kunder er en blanding av privatpersoner, lokale bedrifter, samt Odda kommune.

Vi ønsker å bidra til at våre deltakere får en god og innholdsrik hverdag med høy grad av fleksibilitet. Målet er å skape en arena som gjør det mulig for våre deltakere å realisere seg som arbeidstakere, uten langsiktige forpliktelser, og få muligheten til å tjene penger gjennom ærlig arbeid. Tjenesten er fullt ut å se på som arbeid, ikke en sosialtjeneste.

Vår historie

I Jobb Odda ble opprettet i 2012 som et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon Haugalandet og Odda kommune vedrørende brukergruppen, arbeidsoppgaver og økonomisk tilskudd. Tiltaket blir drevet av en sosionom og en fagarbeider med ansvar for arbeidsoppfølging. Vi rekrutterer deltakere fra målgruppen igjennom tett samarbeid med kommunens oppfølgingstjeneste og Nav.

Vårt mål

Vårt mål er at kundene våre skal ha en god opplevelse og få utført tjenester av høy kvalitet, samtidig skal deltakerne våre oppleve mestring, arbeidsfellesskap og meningsfulle hverdager.

 

Ønsker du å være frivillig hos oss? Ta kontakt med Tore på 400 34 593.