Jobbe hos oss?

Vi gir deg opplæring og mulighet for jobb fire dager i uken, du får del i et arbeidsfellesskap og lønn utbetalt på slutten av dagen.

Møt opp kl. 08.20 mandag, onsdag, torsdag og fredag!

Vi har tre ulike arbeidstilbud:

1. Gate – og perrongrydding

Arbeidsoppgavene består i å rydde gater i Oslo sentrum, samt perronger og vogner for Sporveien. Vi må levere kvalitet på arbeidet, og det kreves at du må være i stand til å utføre dagens arbeidsoppgaver.

Vi kan dessverre ikke garantere deg jobb ved oppmøte. Vi tildeler jobbene vi har etter loddtrekning.

Dersom du blir trukket ut for jobb så lages det arbeidsavtale for fire timer pr. dag. Spisepause er ikke inkludert. Når jobbene er fordelt drar dere i samlet gruppe til stedet der oppdraget skal utføres. Etter avsluttet arbeidsoppdrag drar dere tilbake til I jobbs lokaler i samlet gruppe.

Du må selv besørge arbeidsklær. Det er viktig at du kler deg etter været, og dersom du stiller opp til jobb for dårlig kledd, vil du kunne miste muligheten til arbeid.

2. Glassverkstedet

Glassverkstedet er et arbeidstilbud for deg som er kvinne. Her lager vi glassprodukter tre dager i uken.
For å få jobb på glassverkstedet må du søke. Vi krever at du har 14 dager stabilt oppmøte på gaterydding før vi kan vurdere inntak.
Arbeid på glassverkstedet krever en måneds opplæringstid som du får hos oss.

3. Tapetverkstedet

I vårt tapetverksted lager vi invitasjoner, kort og konvolutter, minnebøker, hyttebøker, notisbøker, tegnebøker for barn, fotoalbum og bokmerker av de fineste tapetrester.
Tapetverkstedet er et tilbud til deg som har jobbet lenge på I jobb, og som har fysiske og/eller psykiske utfordringer som gjør at du ikke lenger kan arbeide på gaterydding eller i glassverkstedet.

Oppmøte for jobb

Alle som ønsker å jobbe møter opp utenfor I jobb sine lokaler i Fred Olsens gate 3B, rett ved Oslo Børs.

Gate- og perrongrydding:
Mandag, onsdag, torsdag og fredag.

Verkstedene:
Mandag, onsdag og fredag.

Krav til deg som arbeider

I jobb er et arbeidstilbud for folk som strever med rus.

1.Vi stiller ingen krav om at du skal slutte å ruse deg. Men, du kan ikke ruse deg i løpet av arbeidsdagen, og du må være skikket til å gjøre en god jobb. Personalets vurdering av din ruspåvirkningsgrad og dine evner til å utføre dagens arbeidsoppgaver er derfor udiskutabel.

2.Du må være presis. Oppmøte for jobb er kl. 08.20 – 08.40. Etter 08.40 mister du muligheten for jobb den dagen.

3.Oppdrag utføres mellom kl. 09.00 og 13.00, og honorar utbetales kontant umiddelbart etter arbeidsdagens slutt.

4.For å jobbe på gaterydding må du først ha en inntakssamtale.  Møt opp eller ring for å avtale tid. Arbeidsleder/gateryddingen telefon 40 03 13 03 eller 40 03 14 23.

5. For å jobbe på glassverkstedet eller tapetverkstedet må du i tillegg søke om plass.

Honorar og skadeforsikring

Arbeid på I jobb er ikke ordinært arbeid, men regnes som dagsoppdrag og lønnes som honorar. Honoraret innrapporteres, og det betales arbeidsgiveravgift og forsikring for de timene oppdraget varer. Feriepenger er innbakt i honoraret og vil ikke utbetales i tillegg. Honoraret utbetales kontant rett etter at oppdraget er avsluttet med kr 115,- pr. time før skatt.

 • "–Jeg trives så godt på jobb at jeg helst ikke vil gå hjem."

   Arbeider
  I jobb

Ofte stilte spørsmål

 • Hvor lang er arbeidsdagen

  En arbeidsdag er fra kl. 09.00 – 13.00, men du må møte før 08.40.

 • Hvor mye får man betalt?

  Honoraret er 115,- pr. time før skatt

 • Hvor mange dager har dere åpent?

  Vi tilbyr jobb på mandag, onsdag, torsdag og fredag.
  Vi har stengt fire uker i sommerferien, i påskeuken, og i romjulen.

 • Hvordan registrerer jeg meg som arbeider?

  Du trenger en inntakssamtale. Kom innom eller ring oss på 40 03 13 03 eller 40 03 14 23 og avtal dag og tid. Samtalen tar ca. 45 minutter.

 • Må jeg ha med noen papirer til inntakssamtalen?

  Ja, gyldig legitimasjon med bilde.

 • Hvor ofte må man komme?

  Det er helt frivillig å komme, og du kan komme så ofte du vil; fire dager i uka, eller en gang i året.

 • Kan mennesker med utenlandsk opprinnelse få jobb?

  Ja, men av sikkerhetsmessige grunner må en snakke norsk.
  Du må ha gyldig legitimasjon med bilde og arbeidstillatelse i Norge, og D-nummer for registrering hos skatteetaten.

 • Hvorfor må man snakke norsk for å plukke søppel på gata?

  Alle våre rydderuter ryddes av team på 2-4 arbeidere med en gruppeleder som har hovedansvar for gruppen. Vi har ca. 20 nasjonaliteter som arbeider hos oss.  For at gruppeleder på hvert team skal kunne gi beskjeder og informasjon må man ha et felles språk.

 • Når må jeg ha ny inntakssamtale?

  Er det over 3 år siden du jobbet sist faller du ut av systemet og må ha en ny inntakssamtale.

 • Hvor mye kan jeg tjene når jeg får penger fra NAV?

  Det er regler for hvor mye man kan tjene og du må selv kontakte din NAV-konsulent for å undersøke.

 • Må jeg trekke skatt, og hvor mye?

  Du blir ikke trukket i skatt for de første 10.000 kroner du tjener.
  Etter de første ti tusen, trekkes man i skatt, og skatteprosenten blir satt av skatteetaten.

 • Må jeg ordne skattekort selv?

  Nei, vi får automatisk skattekort fra skatteetaten med den skatteprosenten hver enkelt skal trekkes.

 • Får jeg feriepenger?

  Nei, du er ikke fast ansatt, og lønn utbetales som honorar for hver dag du har jobbet.

 • Får jeg arbeidstøy?

  Nei. Gaterydderne må selv ha klær tilpasset været den dagen de kommer.
  Vi stiller med utstyr og arbeidshansker.