Ingen er bare det du ser

I jobb er et unikt arbeidstilbud i Oslo for mennesker med et aktivt rusproblem eller lang rushistorikk.

Tre arbeidstiltak

glassverkstedet lager vi vakre stjerner, snøfnugg og nøkkelringer av kassert glass. Signaturproduktet vårt, glassengelen, symboliserer håpet om at det som er knust eller ødelagt kan bli til noe vakkert.

tapetverkstedet lager vi invitasjoner, kort og konvolutter, minnebøker, hyttebøker, notisbøker, tegnebøker for barn, fotoalbum og bokmerker av de fineste tapetrester. Tapetverkstedet er et tilbud til trofaste arbeidere som har fysiske og/eller psykiske utfordringer som gjør at de ikke lenger kan arbeide på gaterydding eller glassverkstedet.På begge verkstedene blir arbeiderne kurset og ledet i arbeidet av dyktige designere.

Gateryddingen er fundamentet hos I jobb. Vi rydder gater i Oslo sentrum, samt perronger og vogner for Sporveien. Så populær har tjenesten vår blitt at vi i 2017 ryddet gater for 5,5 millioner NOK. Det viser at vi trengs!

Reduserer rusinntak og kriminalitet

Som sosial entreprenør er vårt mål at hver og en skal oppleve mestring og økt selvfølelse gjennom arbeid. Når du kjøper våre tjenester og produkter, forsterker det nettopp arbeidernes opplevelse av egenverdi, fordi:

  • det å være en del av et arbeidsfellesskap, det at noen forventer noe av deg – det skaper livsglede, tilhørighet og økt livsmestring.
  • en mer stabil hverdag og inntekt bidrar både til redusert rusnivå og redusert kriminalitet.
  • Når livskvaliteten øker, skaper det ringvirkninger i hverdagen: Noen får bedre orden på økonomien, noen får mer kontakt med barn eller barnebarn og andre får en mulighet til å skaffe en stabil bolig.

Sosialt entreprenørskap i Kirkens Bymisjon

Da I jobb ble startet i 2004 var det med et gateryddingstilbud for ti rusavhengige.

I 2012 begynte vi å involvere arbeiderne i driften av arbeidstilbudet. Ansatte og arbeidere samarbeidet for å skaffe flere oppdrag. Arbeiderne viste ansvar og var aktive deltakere i dette arbeidet. Resultatet har blitt en økning i antall oppdrag, og nå kan vi tilby hele to hundre jobber hver uke.

Som del av Kirkens Bymisjon, jobber vi etter Kirkens Bymisjons verdier og sosialfaglige metoder. Kirkens Bymisjons visjon er at alle i byen skal erfare respekt, omsorg og rettferdighet.

I jobb er en viktig brikke i dette målet.

Når du handler hos oss gir du rusavhengige en jobb å være stolt av, et arbeidsfellesskap og en bedre hverdag.