Verdighet

I jobb gir mennesker som ikke er i ordinært arbeid muligheten til å utføre betalt dagsarbeid.

Les om I jobb her
  • I jobbs tilbud

    Hovedmålgruppen for I jobb er mennesker i Porsgrunn med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse. Målet med I jobb er som ellers i Kirkens Bymisjon, å bidra til deltagelse i samfunnet.

    Les om vårt tilbud her!
  • Ta kontakt med oss!

    Ta gjerne kontakt om du trenger å få utført et oppdrag, eller har spørsmål om vårt tilbud.

    Finn vår kontaktinformasjon her
Inger Lauklid skjenker kaffe i termos

Inger er en av våre frivillige

Da Inger Lauklid sin sønn fikk rusproblemer, torde hun ikke å gå og handle i dagslys. I dag bruker hun hverdagene sine sammen med rusavhengige. Hverdagen til Lauklid handler om frivillighet, frivillighet og mer frivillighet. Seks av sju dager i uka bruker hun på å jobbe frivillig for andre.

Les om Inger og I jobb her.