Verdighet i betalt arbeid

I jobb Sarpsborg gir mennesker som ikke er i ordinært arbeid muligheten til å utføre betalt dagsarbeid.

Hovedmålgruppen for I jobb er mennesker i Sarpsborg med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse. For de relativt mange som har en sosial stønad eller uføregrad/trygd fra det offentlige, er det mulig å tjene et beløp ekstra innenfor et slikt lavterskel-tiltak.

Jobb når du klarer det

Mellom rusavhengighet og rusfrihet er det dager man kan jobbe, og dager hvor livet krever andre ting. Tilsvarende hvis psykiske lidelser er en utfordring. Vi har mange arbeidsfolk med både ulik fagkompetanse og arbeidslyst.

Varierte arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver kan bestilles av så vel privatpersoner, som offentlige etater og bedrifter. Eksempler på oppdrag:

  • Rydding av hus, leiligheter, garasje, lager eller byggeplasser
  • Hagearbeid og beskjæring/ trefelling
  • Vedlikeholdsoppgaver
  • Bortkjøring av avfall
  • Rengjøring/flyttevask

Oppdragsgiver faktureres i etterkant av utført arbeid.

Ta gjerne kontakt om du trenger å få utført et oppdrag!

Økt selvrespekt og sosialt fellesskap

Målet med I jobb er som ellers i Kirkens Bymisjon, å bidra til deltagelse i samfunnet. Øke selvrespekt og redusere fordommer, ved at rusavhengige og andre marginaliserte grupper får mulighet til å delta i arbeids- og samfunnsliv og oppleve å bli verdsatt for sin innsats.

Foruten arbeidsoppdrag, tilbys frokost og enkelte andre måltider, fellesskap og veiledning ved behov. Arbeidere, frivillige og ansatte utgjør et sterkt og dedikert arbeidsfellesskap.