I jobb er Kirkens Bymisjons sysselsettingstilbud for aktive rusmiddelmisbrukere i Stavanger.

Hver onsdag og fredag fra kl.08.00 er det mulig å møte opp i Sølvberggata 16, Stavanger for arbeidsoppdrag med varighet i inntil 4 timer.

Arbeidsoppdragene skjer i samarbeid med Stavanger kommune, avd. Sentrumsdrift.

Arbeidstakerne mottar kr.50,- pr time uten reduksjon av sosialhjelpen.

Åpningstider:

Onsdag og fredag 08:00-12:00