I Jobb er Kirkens Bymisjons arbeidstilbud for rusavhengige personer som ikke er i behandling.

Vi er et arbeidstilbud med lav terskel og høy grad av fleksibilitet, der rusavhengige personer skal få mulighet til å realisere seg som arbeidstakere uten langsiktige forpliktelser. Tilbudet er fullt ut å se på som arbeid, ikke en sosialtjeneste.

Med I Jobb ønsker Kirkens Bymisjon å bidra til livshåp gjennom arbeid for vanskeligstilte mennesker som er lite integrert i andre ordninger rettet mot arbeidsledige.

Hver onsdag og fredag fra kl.08.00 er det mulig å møte opp i Kongsgt. 48 i Stavanger for arbeidsoppdrag med varighet i inntil 4 timer. Arbeidsoppdragene skjer i samarbeid med Stavanger kommune, avdeling sentrumsdrift og består av søppelplukking og vedlikeholdstjenester. Arbeidstakerne mottar kr.50,- pr time uten reduksjon av sosialhjelpen.


Åpningstider:

Onsdag og fredag 08:00-12:00