I jobb er et lavterskel arbeidstilbud for rusmiddelavhengige på Stord.

I JOBB Stord er et arbeidstilbud for rusmiddelavhengige på Stord. Virksomheten er organisert gjennom en samarbeidsavtale med Stord Kommune.

Vi gjør oppdrag for privatpersoner, bedrifter og kommune som hagearbeid, diverse rydding, enkel trefelling og vedarbeid m.m. Vi pusser opp gamle tremøbler som blir donert til oss, for å selge disse videre i vårt eget utsalg.