I Jobb er et lavterskeltilbud for rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser over 40 år, som står utenfor det ordinære arbeidsliv og arbeidsrettede tiltak. Vi tilbyr betalt dagsarbeid.

Gjennom prosjektet I Jobb ønsker Kirkens Bymisjon å gi vanskeligstilte mennesker muligheten til å jobbe. Arbeid gir positivitet, mestringsfølelse og livshåp. Det kommer også byen til gode.

Prosjektet går ut på at de som ønsker det, kan melde seg til arbeid om morgenen. Utstyrt med lett gjenkjennelig uniformering og traller, blir deltakerne sendt ut på avtalte ruter i byen. Her har de ansvar for å feie gatene, og plukke søppel i det aktuelle området. Dette er et positivt arbeid for deltakerne, som er med på å skape et hyggelig og rent bymiljø i Tønsberg. Og ikke minst, du som butikk – eller gårdeier er sikret et hyggelig og rent miljø på din eiendom.

Arbeidsoppgaver kan bestilles av privatpersoner, offentlige etater og bedrifter. I Jobb utfører oppdrag som søppelplukking, gatefeiing, snømåking og enkle vedlikeholdsoppgaver.

Mer om I jobb

Med arbeidstilbudet I Jobb ønsker Kirkens Bymisjon å skape en positiv forandring i bybildet. Prosjektet gir meningsfullt arbeid til de som ellers faller utenfor, samtidig som arbeidstakerne sørger for et rent og ryddig bymiljø.

I Jobb er i drift fire dager i uken. Administrasjonen vil holde til Svend Foyns Bedehus, der vi gir et tilbud til rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser som står utenfor arbeidslivet og arbeidsrettede tiltak.

I jobb tenker helhetlig, og ønsker å tilrettelegge slik at deltakerne i prosjektet også får et sosialt utbytte av deltakelsen. Derfor serverer vi også en enkel frokost på begynnelsen av dagen.

Tilrettelegging, delaktighet og en levende gruppedynamikk er viktige suksessfaktorer, slik at de som har stått utenfor arbeidslivet i lengre tid nå våger å finne veien inn i et fellesskap og en delaktighet i samfunnet.

For at dette prosjektet skal bli levedyktig er vi avhengig av positive støttespillere fra det lokale næringsliv i form av kjøp av tjenester, samt ulike sponsoravtaler. Alt dette kan vi gjøre sammen for å hjelpe en utsatt gruppe til å kunne bidra med et samfunnsnyttig arbeid og samtidig nå målsetningen om å bli Norges reneste by!

Dette kan I jobb tilby næringslivet i Tønsberg

Som samarbeidspartner til I Jobb får du som næringsdrivende eller gårdeier et rent og ryddig miljø rundt din virksomhet. Vi stiller opp der det trengs, enten det er gatefeiing, snømåking eller enkle vedlikeholdsoppgaver knyttet til din eiendom.

Vi sørger for at området rundt ditt lokale er rent og innbydende, slik at dine kunder får en best mulig handleopplevelse. Vi har delt byen inn i fire soner, som alle blir besøkt jevnlig. Vi gjør egne avtaler med hver enkelt oppdragsgiver, slik at du selv er med på å bestemme hvilke arbeidsoppgaver du vil ha utført utenfor ditt lokale eller på din eiendom.

Våre arbeidstakere er lett gjenkjennelige, og har både tralle og arbeidstøy som bærer vår logo. Som støttespiller er du med på å gi et meningsfullt arbeid, og en positiv opplevelse for deltakerne. Som takk for hjelpen får du også et klistremerke som du kan sette på inngangspartiet, dette viser at du er stolt samarbeidspartner i I Jobb-prosjektet.

I Jobb prosjektet samarbeider tett med Tønsberg kommune, avdeling Bydrift. De hjelper oss med henting av søppel og sponser oss med søppeltraller og annet renholds utstyr. Målsetningen er at I Jobb på sikt kan ta deler av ansvaret for renhold av byen vår.