Om oss

I jobb er et lavterskeltilbud for rusavhengige, mennesker med psykiske lidelser og andre som av ulike årsaker står utenfor det ordinære arbeidslivet.
Vi ønsker å gi vanskeligstilte mennesker muligheten til å jobbe, og et trygt og stabilt sted å gå til, uten krav til endring av væremåte eller livssituasjon. Vårt mål er å skape mestring gjennom arbeid og å gi den enkelte en best mulig hverdagsopplevelse. Vi kan tilby betalt dagsarbeid, en næringsrik frokost og et sosialt og kollegialt fellesskap.

Har du lyst til å jobbe hos oss?

I jobb er åpent mandag, onsdag og fredag, fra 09:00 – 13:00.

Kom gjerne innom i åpningstiden eller ring oss på telefon 404 03 579.

 

Du må ha gyldig legitimasjon og arbeidstillatelse i Norge, beherske norsk som arbeidsspråk og være under 67 år.

Arbeidet lønnes med honorar som blir utbetalt på slutten av hver arbeidsdag. Du trenger ingen forkunnskaper for å begynne å arbeide hos oss – kun et ønske om å jobbe.

 

Hovedoppgaven på I jobb er å holde Tønsbergs gater rene. Vi plukker blant annet søppel, feier og luker. Arbeidsdagen varer fra 09:30 til 12:30.