Ein god og innhaldsrik kvardag

I jobb er Kirkens Bymisjon Voss sitt arbeidsretta lågterskeltilbod for menneske med utfordringar knytt til rus.

Les om oss
  • Bli deltakar

    I jobb er Kirkens Bymisjon Voss sitt arbeidsretta lågterskeltilbod for menneske med utfordringar knytt til rus.

    Les meir
  • Vårt tilbod

    Me kan bidra innafor eit variert spekter av oppdrag for både bedrifter og privatpersoner. Våre arbeidslag består av ein arbeidsleiar som arbeider saman med deltakarane.

    Sjå tilbod og prisar