Arbeidslaget er det eneste permanente rustolerante arbeidstilbudet på Romerike. De fleste som benytter denne jobbmuligheten sliter med langvarig rusavhengighet og/eller psykiske lidelser.

Hit kommer personer som ofte ikke hatt kontakt med det ordinære arbeidsmarkedet på mange år – om de har hatt det i det hele tatt. Resultatet er som regel ustabil arbeidsevne og mangelfull eller minimal arbeidserfaring.

Vi ser imidlertid at mange har en restarbeidsevne og en motivasjon til å jobbe litt, når de bare får tilbud om meningsfylte arbeidsoppgaver, gitt at vi tolererer at de kan stille på jobb med moderat rus. Da kan de velge seg inn i arbeidslivet i gode perioder – og ut når det går dårligere. På den måten føles ikke presset og forpliktelsene for stort, samtidig som de får anledning til å være aktive deltagere i samfunnet ut fra sine forutsetninger.

Ellers er Arbeidslaget et av Kirkens Bymisjons mest synlige tiltakene i Lillestrøm. Lokalmiljøet legger merke til arbeidstakerne, som uansett vær og føreforhold holder gatene rene for søppel og skrot. Denne oppmerksomheten bidrar til å gi stolthet og selvrespekt.

I utgangspunktet tilbyr vi tre timers sysselsetting de dagene det er arbeid, basert på forventninger som vi mener den enkelte vil kunne mestre tross sitt rusproblem. Hvis det møter flere arbeidstakere enn det vi har av tilgjengelig oppdrag, trekkes jobbene. Hver enkelt må dessuten undertegne en arbeidskontrakt før de får dra ut på jobb. Etter endt arbeid får de kontant oppgjør, dvs. 120 kroner timen p.t., minus skatt, gitt at de har oppfylt de kravene de har forpliktet seg til i kontrakten. Samtidig opphører arbeidsforholdet til de igjen blir engasjert på Arbeidslaget.

Den enkelte må ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse i Norge for å kunne få jobbe her. Arbeidslaget startet opp i 2006.