I jobb er et endringsrettet oppfølgingstilbud i Trondheim. Tilbudet har som mål å hjelpe og støtte unge voksne i alderen 18-30 år inn i arbeidsliv, skole eller annen aktivitet.

Informasjonsbrosjyre

Målgruppen har sammensatte utfordringer som angst, depresjon, nedstemthet, lav selvfølelse, ensomhet mm og har derfor behov for tett og helhetlig oppfølging over tid for å nå sine mål om å komme ut i arbeid, skole eller annen meningsfull aktivitet.

Tilbudet tilrettelegges rundt deltakerne individuelt, er tydelig endringsrettet, og har som mål at deltakerne skal komme ut i en hverdag med arbeid eller skole. Vi tar utgangspunkt i deltakerens situasjon og behov, og vektlegger at deltakerne opplever anerkjennelse og mestring. Deltakerne er med på å utarbeide sitt eget opplegg med individuelle mål og planer. Perioden for deltakelse i tilbudet kan variere og styres ut fra hver enkelt deltakers behov. I I jobb har vi mulighet for å møte deltakerne i riktig tempo og se på hele hverdagssituasjonen.

I tillegg til oppfølging i form av samtaler og aktiviteter, tilbyr vi arbeidstrening i Kirkens Bymisjon butikk. Butikken selger brukte klær og utstyr til barn/barnefamilier, i tillegg til Kirkens Bymisjon sine egenproduserte artikler. Her tilrettelegges arbeidstreningen slik at den gir opplevelser av mestring, vekst og utvikling for den enkelte deltaker. Vi tilbyr også deltakelse i sosiale aktiviteter  og i samtalegruppe. Vi vurderer helheten i dette og den sosiale treningen som viktig i prosessen med å komme inn igjen i samfunn, arbeid, skole mm. Tett samarbeid med NAV, kommune, helsetjenester mm. skal sikre ungdommene god og helhetlig oppfølging.

Oppfølgingstilbudet benytter også Kirkens Bymisjons plattform av frivillige aktiviteter og tilbud som en mulig arbeidstreningsarena for deltagerne.

Til sist kan vi være med å etablere kontakt mot og praksis i eksterne bedrifter, og oppfølging videre inn i arbeidspraksis eller ordinært arbeid.

Kontakt oss på mail eller telefon, så avtaler vi et felles informasjonsmøte.

Ole Oxhovd Svalesen

Fagansvarlig

95905242

ole.oxhovd.svalesen@bymisjon.no

Johnatan Montantes

Sosialfaglig oppfølger

488 63 083

johnatan.montantes@bymisjon.no