Nytt tilbud høsten 2021

Innafor er et tilbud hvor deltakerne styrer sitt eget løp, med egne mål og planer. De første som kommer vil i stor grad kunne påvirke utformingen av tilbudet. Deltakelse er hovedsakelig basert på frivillig oppmøte og en egenmotivasjon for å komme i mer aktivitet. Målet for å delta vil være individuelt og kan innebære så mangt; alt fra å komme seg litt mer ut, treffe flere mennesker og utvide sin sosiale krets, og/eller på sikt komme seg i jobb eller starte på skole. Vi tar utgangspunkt i deltakernes situasjon og behov og vektlegger opplevelsen av anerkjennelse og mestring. Hvor lenge man er med i Innafor, kan variere fra person til person. Tilbudet vil i første omgang være åpent 3 dager i uka. Man får individuell oppfølging med veiledning og rådgiving og inkluderes i sosiale, fysiske og arbeidsrettede aktiviteter. Aktuelle deltakere kan ta kontakt med tilbudet selv, man trenger ikke henvisning. Er du interessert og vil vite mer, ta kontakt med Ole O. Svalesen.