Innafor er et tilbud for unge mennesker mellom 18-35 år med innvilget uføretrygd. Her legger vi til rette for et inkluderende arbeidsfellesskap som jobber med gjenbruk og redesign. Målet er at vi i fellesskap skal utvikle nye produkter og metoder for gjenbruk, og se på nye muligheter med ulike materialer/ressurser som allerede er brukt. Vi har som mål å styrke gjenbruksinteressen generelt og bidra i utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn. I lokalene våre i Olav Tryggvasons gate 1 har vi et flott verkstedlokale til rådighet.

Tilbudet er åpent 2 dager i uka; onsdager og fredager fra kl. 10-15. Man kan også få individuell oppfølging med veiledning og rådgiving utenfor disse tidspunktene.

Deltakerne vil i stor grad kunne påvirke utformingen og utviklingen av tilbudet. Man er med på å styre sitt eget løp, og vi lager individuelle mål og planer. Deltakelse er hovedsakelig basert på frivillig oppmøte og en egenmotivasjon for å komme mer i aktivitet i hverdagen. Målet med å delta vil være ulikt og kan innebære så mangt; alt fra å komme seg litt mer ut, treffe flere mennesker og utvide sin sosiale krets og/eller på sikt komme seg ut i jobb eller starte på skole. Vi tar utgangspunkt i deltakernes situasjon og behov og vektlegger opplevelsen av anerkjennelse og mestring. Hvor lenge man er med i Innafor, kan variere fra person til person.

Aktuelle deltakere kan selv ta kontakt med oss, man trenger ikke henvisning. Er du interessert og vil vite mer? Da kan du kontakte Ole O. Svalesen på epost eller mobil.