Pappaprogram

Pappaprogrammet er et program som er utarbeidet av KRUS (Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter) og som er rettet mot domfelte/innsatte fedre som har et ønske om å opprettholde og/eller bedre relasjonen til sine barn. Målet med programmet er:

  • å støtte fedrene i rollen som foreldre
  • styrke troen på egne omsorgsferdigheter og opplevelsen av å gjøre noe bra for barnet
  • skape bevissthet og trygghet om barns reaksjoner og behov, samt betydningen av godt samspill mellom omsorgsgiver og barnet, for å fremme barnets positive utvikling
  • kunnskap og innsikt i og om betydningen av risiko- og beskyttelsesfaktorer for barns utvikling.

Innsattes Barn har solid kompetanse i å gjennomføre pappaprogram og har kontinuerlig holdt kurs i ulike fengsler på Østlandet siden 2016. Vi kan gjennomføre pappaprogrammet alene eller sammen med en ansatt i kriminalomsorgen. Ta kontakt om du har spørsmål knyttet til dette.