Innsattes barn har fokus på barn av innsatte og jobber for å styrke barneperspektivet i fengslene. Vi jobber både mot de ansatte i fengslene og direkte mot innsatte foreldre.

Årlig opplever mellom 6000 og 9000 barn at mor eller far fengsles. Internasjonal forskning viser at barn som har opplevd å ha foreldre i fengsel har en høyere risiko for å få psykiske og sosiale problemer enn andre barn. Det er derfor viktig å være oppmerksom på denne gruppa barn og ha kunnskap om de utfordringer de kan møte.

Prosjekt Innsattes barn bistår barn, unge og den som har ansvaret for barna, gjennom den vonde og vanskelige tiden med en mamma eller pappa i fengsel. Tilbudet er også den eneste profesjonelle fengselsfølgetjenesten for barn i Norge.

Kirkens Bymisjon-prosjektet har kvalifiserte barnefaglige utdannede og erfarne ansatte som vektlegger at det enkelte barns behov er i fokus, samtidig som foreldrenes integritet og myndighet opprettholdes.

Hva Innsattes Barn kan tilby?

  • Kurs til innsatte i grupper, samt individuelle samtaler.
  • Veiledning og dialog i forkant og etterkant av samvær.
  • Mulighet for bistand til gjennomføring av samvær i fengsel, eventuelt i barnevennlige leiligheter på Myrsnipa med tilsyn dersom det er behov.
  • Veiledning/opplæring til ansatte i fengsler med fokus på barneperspektivet.

Hvorfor benytte seg av oss?

  • Vi har som mål å heve fokuset på barneperspektivet knyttet til barn av innsatte.
  • Vi vil hjelpe ansatte, innsatte, barn og pårørende til å håndtere de vanskelige følelsene som kan oppstå i forbindelse med soning
  • Vi har fokus på det å være forelder i fengsel, samt tiden etter endt soning
  • Vi tilrettelegge for gode og positive samvær med forelderen i fengsel, slik at relasjonen mellom barn og forelder kan opprettholdes på en god måte selv med de begrensede rammene fengsel gir