Introkafé

I samarbeid med Porsgrunn voksenopplæringssenter arrangerer vi ‘Introkafé’ for nyankomne flyktninger i kommunen. Aktiviteten er en språkkafé hvor frivillige fra Kirkens Bymisjon stiller som språkverter i samtalegrupper. Formålet er å gi muligheter for praktisering av norsk, og å skape møter mellom mennesker og kulturer. Introkafé holdes hver onsdag på Bymisjonssenterets kafé. 

Ønsker du å være frivillig språkvert? Ta kontakt med Anne-Sofie Pollestad, anne.sofie@skbat.no