Jobb1 er Kirkens Bymisjons arbeidsrettede lavterskeltilbud for mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus. Jobb1 er en arena der mennesker får oppleve verdien av lønnet arbeid.

Det å arbeide er også med på å motivere til endring i den enkeltes liv. Ved å arbeide en dag eller flere dager i uka reduseres rusinntaket, noe som også fører til mindre skader knyttet til rus. Dette fører også til store samfunnsmessige besparelser i form av redusert bruk av offentlige instanser. Jobb1 gir arbeid til 6 stykker den enkelte dag. Dersom det kommer flere blir det loddtrekning for deltakelse.

Jobb1 tilbyr enkle dagsoppdrag hvor lønnen utbetales kontant samme dag. Ved å jobbe i Jobb1 opplever gjestene å få tillit, at det er bruk for deres arbeidskraft og evner, at de mestrer nye oppgaver og glede over fellesskap med kollegaer.

Vi kan bidra innenfor et variert spekter av oppdrag for både bedrifter og privatpersoner. Våre arbeidslag består av én arbeidsleder og to til syv deltakere.

Hvilke oppdrag kan vi gjøre?

  • Hagearbeid
  • Bortkjøring av avfall
  • Mindre flytteoppdrag
  • Rydding av søppel

Priser:

  • For inntil 3 arbeidstakere + arbeidsleder kr 500,- pr time.
  • For over 3 arbeidstakere + arbeidsleder kr 700 pr time.

Før arbeidsstart serveres det frokost i fellesskap på Møtestedet Haspa, etter endt arbeidsdag spiser alle middag på samme sted. Oppmøte klokken 09:00-09:30.

Har du lokaler til leie i Kongsbergområdet?

Jobb1 ønsker å leie lokaler til vedproduksjon.
Ca. 800 kvm. til selve produksjon og ca. 60 kvm. inneareal.

Les mer her!