Har du lokaler til leie i Kongsberområdet?

Jobb1 trenger nye lokaler: Ca. 60 kvm. innereal for kløyving, pakking, lagring av utstyr og strømuttak til tre vedkløyvere (minimun 16 amper sikring). Ca. 800 kvm. utendørs, med plass til tømmer, kapping, lagring, samt tørking av ferdig pakkede sekker, paller, plater etc. Det kan event. benyttes frittstående kontainer dersom det ikke er annen lagringskapasitet til tørket ved.

Utover dette har vi behov for tilgang til toalett. I tillegg ønsker vi noe innendørs/skjermet lagringskapasitet til tørr ved.

Det er ønskelig med kort kjøreavstand til Kongsberg sentrum. Vi kan fint benytte en egnet låve el. til formålet.

Ta kontakt!

Kristin Røsholt

Miljøterapeut/arbeidsleder Jobb1

454 17 818

kristin.rosholt@skbd.no

Bjørgunn N. Gram

Avdelingsleder

476 76 157

bjoergunn.nyhuus.gram@skbd.no

Jobb1 er Kirkens Bymisjons arbeidsrettede lavterskeltilbud for mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus. Jobb1 er en arena der mennesker får oppleve verdien av lønnet arbeid. Det å arbeide er også med på å motivere til endring i den enkeltes liv. Ved å jobbe en eller flere dager i uken reduseres rusinntaket, noe som også fører til mindre skader knyttet til rus.

Jobb1 gir arbeid til 6 stykker den enkelte dag, og tilbyr enkle dagsoppdrag hvor lønnet utbetales kontant ved endt arbeidsdag. Ved å jobbe i Jobb1 opplever en tillit, at det er behov for ens arbeidskraft og evner, å mestre nye oppgaver og glede over fellesskap med kollegaer.

Jobb1 er tilknyttet Møtestedet i Kongsberg.