Ønsker din bedrift å samarbeide med oss?

KB Arbeid søker hele tiden etter bedrifter i Drammen og omegn med behov for arbeidskraft og kompetanse.

  • Vårt mål er at det skal være like naturlig for bedrifter å rekruttere arbeidstakere fra arbeidsmarkedsbedrifter som fra andre aktører.
  • Vi jobber for å få frem lojale og motiverte medarbeidere som bidrar positivt på arbeidsplassen.
  • Vi er gode på å bygge relasjoner med arbeidsgivere og har mange eksempler på at gode jobbmatcher gjør det mulig å kunne ha lønnet arbeid selv om man sliter psykisk eller med rus.
  • Vi kjenner arbeidsmarkedet i vår region svært godt og samarbeider med ulike bedrifter som gjør at vi kan matche deltaker med riktig arbeidsgiver med tanke på å få en god praksisplass/jobb.
  • Vi tilbyr en fast kontaktperson som følger opp deltaker og arbeidsgivere gjennom hele jobbprosessen.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å rekruttere en av våre medarbeidere!