Individuell oppfølging ut i jobb

Vårt mål er at du som deltaker skal finne og utvikle din arbeidskompetanse og på sikt finne en jobb du vil trives med.

For at du skal finne en jobb du vil trives med, tilbyr vi på oppdrag fra NAV tiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og Individuell jobbstøtte (IPS). Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et tilrettelagt arbeidsmiljø for en periode, før du går over i ordinær jobb.

Med Individuell jobbstøtte gir vi oppfølging til deg som har psykiske helseutfordringer, eller har utfordringer knyttet til rus, og som trenger støtte for å komme inn i og beholde ordinært arbeid.

Gjennom Arbeidsforberedende trening vil du kunne:

 • kartlegge dine behov, ressurser og muligheter.
 • få veiledning innen ulike karriereretninger.
 • delta i arbeidspraksis på interne og eksterne praksisplasser.
 • følges tett av en fast kontaktperson gjennom hele tiltaket.
 • få gratis frokost og lunsj hver dag.
 • ha mulighet til å delta på fellesaktiviteter i regi av Kirkens Bymisjon.

Som deltaker på Arbeidsforberedende trening vil du bli kartlagt og få tilbud om karriereveiledning. Vi bruker anerkjente karriereverktøy som Work Interest Explorer og Jobpics som er et bildebasert karriereverktøy. Kartleggingen tar sikte på å finne dine interesser og muligheter. Med utgangspunkt i kartleggingen jobber vi så med å finne det som skal bli riktig arbeidssted for deg.

Blant våre interne tiltak har vi arbeidsoppgaver som favner alt fra møblering av boliger og innkjøp for bosetting av flyktninger, til drift av kantine og ulike vaktmesteroppgaver.

Ønsker du deg heller arbeidspraksis i ordinært arbeid prøver vi sammen med deg å finne aktuelle arbeidsgivere.

 

Gjennom IPS tilbyr vi:

 • Hjelp til å skaffe en jobb eller bistand til å beholde en jobb man allerede har.

  • Vi skal være gode på jobbmatch slik at det er en tydelig sammenheng mellom det du ønsker å jobbe med og de jobbene vi finner
  • Vi tilbyr støtte til både arbeidstaker og arbeidsgiver så lenge minst en av partene ønsker det
 • Fortløpende karriereveiledning og jobbstøtte så lenge du ønsker det

  Noen trenger hjelp til å finne den jobben de skal ha i mange år fremover. Andre trenger å starte med en jobb som kan åpne flere dører på arbeidsmarkedet. Noen vil jobbe i en redusert stilling og andre ønsker å jobbe fullt – mulighetene er mange og jobbstøtten er individuelt tilpasset. Vi bruker karriereveiledningsverktøy og gir opplæring og veiledning i søknads- og CV-skriving for de som ønsker eller trenger det.

 • En helhetlig og sammenhengende tjeneste

  • IPS er en koordinert tjeneste mellom helsevesen, NAV og arbeidstiltaket slik at jobbstøtte og behandling foregår samtidig
  • Før tenkte mange at man måtte bli frisk først – og så kunne man jobbe. IPS snur dette på hodet. Jobb og behandling samtidig gir bedre resultater.
 • Alle jobbsøkere som ønsker det kan være med på fellesaktiviteter i regi av Kirkens Bymisjon i Drammen og Kirkens Bymisjon på Hønefoss.

  Lunsj i Aktivitetskaféen, foredrag, motivasjonskvelder og jobbsøkerarrangementer, kino, friluftsliv og møteplasser er noe av det vi gjør sammen!

Ønsker du å bli en av våre deltakere?

For å starte i våre tiltak må du snakke med NAV som søker deg inn hit. Vi vil da innkalle deg til en samtale.

Ta gjerne kontakt med vår teamleder eller avdelingsleder for å vite mer om tiltaket eller be om å få en omvisning.