KB Arbeid er Kirkens Bymisjon Drammens attføringsavdeling. Vi tilbyr mennesker uten arbeid kompetanseutvikling og attføring gjennom kurs og tiltak.

Vi tror på at alle har plass i et ordinært arbeidsliv, uavhengig av diagnose, rusbruk eller fortid. Vårt mål er å tilby våre deltakere en jobb basert på deres egne interesser, ønsker og ferdigheter. Vi hjelper våre jobbsøkere med å skaffe og beholde jobb og leverer arbeidsrettede tiltak med hjerte for deltakerne våre.

Intern og ekstern arbeidspraksis

Vi samarbeider tett med NAV Buskerud, NAV Drammen, Drammen DPS og Ringerike DPS. På oppdrag fra NAV tilbyr vi tiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og Individuell jobbstøtte (IPS).
Hver enkelt deltaker får hjelp til å avklare sine jobbønsker gjennom karriereveiledning og en individuell plan for hvordan vi sammen skal nå målet om jobb. For å lykkes i å komme i jobb bruker vi ofte arbeidspraksis enten internt eller i eksterne, ordinære bedrifter.
Internt kan vi tilby arbeidspraksis på tiltak som Bruktbutikken, Aktivitetskafeen – kjøkken og Vaktmestertjenesten.
Der vår oppdragsgiver bestiller ordinært arbeid er dette vårt hovedfokus. Våre arbeidsveiledere samarbeider da aktivt med arbeidsgivere for å skape flest mulig av våre deltakere jobbmuligheter innen et bredt bransjespekter, som for eksempel bilverksted, varehandel, barnehager og annet. Noen av våre gode samarbeidsbedrifter er Albjerk Bil, Aulie lompebakeri, Europris, OK Kjemi, RUSTA og Bauhaus.

Vår fagkompetanse

Våre ansatte har kurs i karriereveiledning og Motiverende Intervju. Flere av våre ansatte har i tillegg lang erfaring og utdanning innen rus, psykiatri og psykisk helsearbeid samt i å jobbe med mennesker med ulike behov. I vår avdeling har vi også ansatte med lang erfaring fra salg, medier og kommunikasjon, ledelse, offentlig sektor og privat næringsliv. Sammen kjenner vi både det psykiske helsefeltet og næringslivet godt!