KB Utvikling er en attføringsavdeling som tilbyr kompetanseutvikling og attføring gjennom kurs og tiltak. Vi tilbyr mennesker uten arbeid nye muligheter i arbeidsmarkedet, avklarer arbeidsevne og kvalifiserer deltakere til ordinært arbeid.

Avdelingen er en Equass-sertifisert tiltaksarrangør (et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering).

KB Utvikling har 21 AFT-plasser (arbeidsforberedende trening) og 90 IPS-plasser (individuell jobbstøtte).

 

Vi er en attføringsbedrift som tar utgangspunkt i den enkeltes behov og arbeidsevne. Vi ønsker å løfte hver og en nærmere arbeidslivet gjennom ulik arbeidstrening, og ikke minst motivasjon til å tro på egne muligheter og evner.

Vårt mål er å få flest mulig ut i jobb, i tillegg til at vi ser på helhetsperspektivet og har fokus på fysisk og psykisk helse. Arbeidsavklaring gir et individuelt tilpasset tilbud i tiknytning til målrettet arbeidstrening og kvalifisering.

Vi har tverrfaglige miljøer, gode kvalifiseringsarenaer, samt omfattende nettverk mot næringslivet og det offentlige som vi utnytter til det beste for arbeidssøkerne og NAV.

Vi tilbyr:

  • Individuelle planer.
  • Karriereveiledning ved bruk av WIE og Job PICs
  • Motiverende intervju
  • Søknad, CV og intervju-trening.
  • Arbeidspraksis i Kirkens Bymisjons ulike avdelinger.
  • Arbeidspraksis hos samarbeidende bedrifter.
  • Tett og individuell veiledning.
  • Avklaring av arbeidsevne.

Vi ønsker kontakt med bedrifter i Drammen og omegn med behov for arbeidskraft og kompetanse. Vi arbeider for at det skal være like naturlig for bedrifter å rekruttere arbeidstakere fra arbeidsmarkedsbedrifter som fra andre aktører. Vi jobber for å få frem lojale og motiverte medarbeidere som bidrar faglig og sosialt på arbeidsplassen.

Kandidater som kommer ut i jobb ved hjelp av Kirkens Bymisjon får tett oppfølging gjennom hele prosessen – før, under og etter. Både arbeidsgiver og arbeidstaker får støtte og veiledning fra oss over lengre tid – der det er ønskelig.