Kirkens Bymisjons barneverntiltak

Vi skreddersyr barnevernstjenester for noen av de mest komplekse sakene i barnevernet.

Ta kontakt med oss

Hovedmålet til Kirkens Bymisjons barnevernstiltak er å tilby tiltak som barn, unge og familier i en vanskelig livssituasjon og med sammensatte behov kan nyttiggjøre seg.

På våre institusjoner kan vi tilby et spekter av sosialfaglig kompetanse, med en hovedvekt av ansatte med barnevernfaglig utdanning. Vi har ansatte med særlig kompetanse innen psykisk helse, traumeforståelse og traumebehandling, miljøterapi, veiledning og familieterapi. Våre ansatte har mye erfaring med – og kompetanse på å håndtere barn i krise.

Våre ulike tiltak i Oslo: