Vi har omsorg for barn som står under omsorg av barnevernet, i tillegg til å drive forebyggende barneverntiltak.

Kirkens Bymisjons Barneverntiltak i Oslo består av følgende tiltak:

 • Barnehjem

  Vi har den daglige omsorgen for barn som av ulike grunner ikke kan bo hos sine foreldre. De bor hos oss til framtidig omsorgssituasjon er avklart.

  Les mer om vårt barnehjem på Heggeli
 • Familiebaser (fosterhjem)

  Vi har lang erfaring med å drive familiebaser, som er tett forsterket fosterhjem med tilknytning til fagmiljøet på vårt barnehjem.

  Familiebaser
 • Senter for foreldre og barn

  På Familiehuset vårt har vi et heldøgnstilbud til familier der det er bekymring for barnets omsorgssituasjon.

  Les mer om vårt senter for foreldre og barn
 • Ene-tiltak

  Informasjon kommer.