Korskirken er en av de eldste kirkene i Bergen og forvaltes av Kirkens Bymisjon som en åpen kirke.

Korskirken er en kirke for hele byen, der «rom for alle» er bærebjelken i vår diakonale selvforståelse.

Januar 2022: Kirkerommet skal rehabiliteres og vil holdes stengt til 2024. Fra og med mars vil vi åpne kapellet og ha en brakke utenfor, for å kunne tilby åpen kirke. Her vil det bli rom for samtale, lystenning, kaffe og vafler. Fra mars vil åpningstid være onsdag kl. 11-13 og fredag kl. 11-14. Fredag vil det og bli anledning til et varmt måltid.

Lysgloben har en sentral plass i kirken, der folk kan formidle tanker, gleder eller sorg i det stille eller høyt. Det er også anledning til samtale med prest, diakon eller frivillige medhjelpere med livserfaring for de som ønsker det. Det er også et rom for stillhet og ettertanke for de som ønsker det.