Korskirken ligger sentralt i Bergen sentrum, og er en historisk middelalderkirke som er veldig godt egnet til både små og store konserter.

Korskirken er en svært attraktiv kirkescene i Bergen. Kirken har en scene på nesten 100 m2 og et Yamaha CFIII konsertflygel av høy kvalitet. Akustikken (etterklangen) er svært godt egnet for konserter, og kirkebygget fra 1100-tallet gir en unik ramme til alle typer kulturarrangementer. I tillegg har vi et lys- og lydanlegg som fungerer bra på små og mellomstore arrangementer. Korskirken har en publikumskapasitet på opptil ca 400 personer.

Leiepriser (gjeldende fra 1.1.2021):

  • Utleie til arrangement med publikum: 15% av brutto billettinntekter (min. 3.600,- pr kveld)
  • Prøvedager i tilknytning til konsert: 1.000,- pr kveld
  • Enkeltstående prøvedager uten tilknytning til konsert i Korskirken: 1.500,- pr kveld
  • Bruk av flygelet på konserter (inkluderer stemming): 2.700,- pr kveld
  • Kirketjener kommer i tillegg (400,- kr pr time). Kirketjener må normalt være til stede under hele leieperioden.

Lyd- og lysanlegget kan brukes uten tillegg i prisen, men leietaker må selv skaffe personer til å betjene dette utstyret.

Vidar Eldholm

Utleiekontakt

922 17 314

korskirken.bergen@gmail.com