Korskirken ligger sentralt i Bergen sentrum, og er en historisk middelalderkirke som er veldig godt egnet til både små og store konserter.

Viktig vedrørende utleie: På grunn av rehabilitering av Korskirken vil det ikke være mulig å leie kirken fra og med 1. januar 2023 til og med 30. november 2024. Etter gjenåpningen 1. desember 2024 vil Korskirken være enda bedre egnet til kulturarrangmenter, og vi ønsker alle våre leietakere velkommen tilbake.

Korskirken er en svært attraktiv kirkescene i Bergen. Kirken har en scene på nesten 100 m2 og et Yamaha CFIII konsertflygel av høy kvalitet. Akustikken (etterklangen) er svært godt egnet for konserter, og kirkebygget fra 1100-tallet gir en unik ramme til alle typer kulturarrangementer. I tillegg har vi et lys- og lydanlegg som fungerer bra på små og mellomstore arrangementer. Korskirken har en publikumskapasitet på opptil ca 400 personer.

Leiepriser (gjeldende fra 1.1.2021):

  • Utleie til arrangement med publikum: 15% av brutto billettinntekter (min. 3.600,- pr kveld)
  • Prøvedager i tilknytning til konsert: 1.000,- pr kveld
  • Enkeltstående prøvedager uten tilknytning til konsert i Korskirken: 1.500,- pr kveld
  • Bruk av flygelet på konserter (inkluderer stemming): 2.700,- pr kveld
  • Kirketjener kommer i tillegg (400,- kr pr time). Kirketjener må normalt være til stede under hele leieperioden.

Lyd- og lysanlegget kan brukes uten tillegg i prisen, men leietaker må selv skaffe personer til å betjene dette utstyret.

Vidar Eldholm

Utleiekontakt

922 17 314

korskirken.bergen@gmail.com