Har du behov for bolig med oppfølging?

Ta kontakt med oss

Kvartal XIII tilbyr boliger med heldøgntjenester til personer med psykiske lidelser. Vi holder til på Sinsen, sentralt i Oslo. Tilbudet er spesielt tilpasset unge mennesker.

 • Mestring og tilhørighet

  Vårt mål er at du skal erfare hva det vil si å bo for deg selv, skape ditt eget hjem, oppleve tilhørighet gjennom fellesskap med andre, og å mestre et selvstendig liv.

  Se leilighetene
 • Tilrettelagt for unge

  Vi skreddersyr tilbudet for unge mennesker med psykoselidelser, spesielt unge med flerkulturell bakgrunn. Vi har takhøyde for ulike syn på helse og sykdom, og er opptatt av å romme mangfold og tilby tilpasset oppfølging.

  Les mer om tilbudet i Kvartal XIII
 • Trygghet og forutsigbarhet

  Vi har ordinære husleiekontrakter. Her kan du bo så lenge du ønsker det selv. Vi tilbyr støtte og felles aktiviteter, men ivaretar også din rett til privatliv.

  Slik går du frem for å få bolig hos oss
 • "Alle mennesker har behov for trygghet, stabilitet og forutsigbarhet. Det finner jeg i Kvartal XIII."

  Beboer

Unge med flerkulturell bakgrunn

Oslo er en mangfoldig by. Menneskene i byen vår kommer fra mange forskjellige kulturer, med ulike syn og tilnærming på helse og sykdom. Vi rommer dette mangfoldet hos oss og oppfordrer mennesker med en ulik kulturell bakgrunn til å ta kontakt med oss.