Et boligtilbud i regi av Kirkens Bymisjon tilrettelagt for unge mennesker med psykoselidelser og omfattende behov for oppfølging over tid. Tilbudet er rusfritt.

Alle leilighetene i Kvartal XIII er tenkt som varige boliger for dem som ønsker det. Leieforholdet er regulert av en vanlig husleiekontrakt og pris for leie vil variere etter størrelse på boligen. Husleieavtalen forutsetter at beboer mottar tjenester fra tiltaket.

Beboerne vil bli tilbudt individuelt tilpasset bistand og det vil være bemanning tilgjengelig hele døgnet.

Alle beboere tilbys:

  • Avtale om hvor ofte det skal være kontakt og hvordan denne kontakten skal gjennomføres
  • Koordinering av ulike hjelpetilbud
  • Avtaler om hjemmebesøk
  • Økonomi
  • Kontakt med familie, samarbeid med øvrige beboere eller andre relevante tema
  • Samarbeid med aktuelle instanser rundt beboer
  • Utarbeiding og koordinering av aktuelle planer for beboer
  • Bistand til dagligdagse ferdigheter og aktiviteter

"Vi legger vekt på den enkelte beboers rett til et privatliv."

BOLIGENE
Kvartal XIII er en leiegård på Sinsen. Gården har to oppganger der vi tilbyr leiligheter i ulike størrelser. Vi disponerer 20 boliger, hvorav en er tilpasset rullestolbrukere.

Leilighetene leies ut umøblert, men alle har kjøkken med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin.

I tillegg til leilighetene har vi felles oppholdsrom og vaskekjeller, og de ansatte er stasjonert på adressen.

FAGLIG TILNÆRMING
Vårt grunnsyn på alvorlige psykiske lidelser er preget av helhetstenkning. Et riktig boligtilbud med tilpasset støtte og omsorg kan bidra til stabilitet og trygghet og dermed øke livskvaliteten til den enkelte beboer. Boligen er en forutsetning for integrering og deltagelse i samfunnet, og danner grunnlaget i hverdagslivet.

I våre boliger ønsker vi å legge til rette for størst mulig grad av selvstendighet. Vi legger vekt på den enkelte beboers rett til et privatliv.

Vi ønsker å møte beboerne med en tilnærming som tar utgangspunkt i ressurser og mestring. Vår metodiske overbygning er basert på Recoverytenkning, og vi har en tverrfaglig tilnærming til den enkelte beboers livssituasjon og bistandsbehov. Vårt arbeid er forankret i en sosialfaglig og miljøterapeutisk tradisjon.