Tilbudet for våre beboere

I Kvartal XIII tilbyr vi aktiviteter og fellesskap når du selv ønsker det.

Vi har beboermøter en gang i måneden. Her tar vi opp aktuelle problemstillinger og planlegger aktiviteter. Aktivitetene vil variere med beboernes ønsker, og beboere og ansatte planlegger innhold og gjennomføringen av aktivitetene sammen.

Ferdigheter, fellesskap og positive opplevelser

Noen aktiviteter har som mål om å bidra til at du som beboer kan tilegne deg ferdigheter som kommer godt med når du bor alene, mens andre legger vekt på positive opplevelser og fellesskap i hverdagen.

Vi er spesielt opptatt av fysisk aktivitet, med flere turer i uka, og har tilbud om trening ved treningssenter. Eksempler på andre aktiviteter kan være matgruppe, filmkveld eller musikkgruppe.

Tilgjengelighet og samarbeid

I den ene oppgangen har vi en egen leilighet. Her kan ansatte kontaktes, eller du kan komme innom for å ta en kopp kaffe, lese aviser eller slå av en prat. Her kan vi også samles til felles måltider, eller møtes til annet uformelt samvær.

Bistand ut fra ditt behov

I Kvartal XIII får du din egen primærkontakt. Sammen utarbeider dere en samarbeidsavtale basert på dine forventninger og behov. Eksempler på dette kan være økonomisk veiledning eller bistand til dagligdagse gjøremål og aktiviteter. Primærkontakten kan også ta ansvar for å koordinere dine ulike hjelpetilbud.
Ansatte er tilgjengelig for beboerne på dag og kveld, enten ved faste avtaler eller ved behov. Du har også mulighet til å kontakte oss om natten dersom det er nødvendig.

Rusfrie boliger

Boligtilbudet hos oss er rusfritt. Du skal oppleve at det er trygt å ferdes i fellesområder uten å bli eksponert for personer som er ruspåvirket.

  • "Jeg setter pris på å bli utfordret på aktivitetene her, særlig turene ute. Det er også fint med fellesskapet rundt enkelte måltider. Og så er det veldig bra å kunne flytte inn i nyoppusset leilighet med ny komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. "

    Beboer