Dette får du gjennom Stovner Leaders:

  • Som deltager i Stovner Leaders-programmet får du en arena til å utforske dine egne ressurser i samspill med andre, bli kjent med andre ungdommer og bygge nye nettverk.
  • Du deltar i månedlige workshops for ungdommer med tema som egne ressurser og talenter, lederskap og organisering, eventplanlegging, presentasjonsteknikk  m.m.
  • Du opparbeider frivillig erfaring ved å bidra frivillig på forskjellige tiltak i bydel Stovner og i Kirkens Bymisjon Oslo sine tiltak, samt erfaring ved å lage, planlegge og gjennomføre egne arrangement hvert semester.
  • Vi tilbyr kurs for elevråd ved utvalgte skoler.
  • Du får relevant erfaring og bygger CV-en din.
  • Ved gjennomført kurs får du attest, referanse og mulighet til å bli med i Stovner Leaders alumnigruppe (nettverksgruppe).