Leaderz-Stovner er et frivillig ledertreningsprogram for ungdom mellom 17 og 22 år som har tilknytning til bydel Stovner og Groruddalen.

Vårt slagord er: Led deg selv – påvirk samfunnet.

Leaderz-Stovner er et prosjekt under Stovner Frivilligsentral som driftes av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i samarbeid med bydel Stovner. Programmet består av 6 workshops som går over to semester. Ungdommene som søker seg inn i programmet møtes en gang i måneden, samtidig som de også jobber frivillig hvert semester.
Her kan ungdom lære, utforske og erfare, samt bidra frivillig, bygge CV og få attest og referanse når de er ferdig med programmet.

Deltager og frivillig

  • Ungdommene i dette programmet er både deltakere og frivillige
  • Vi kontakter selv andre potensielle frivillige som bidrar med erfaringskunnskap innenfor de ulike tema-feltene i programmet.

Vårt mål

Leaderz-Stovner har som mål å bidra til at ungdom på fritiden, gjennom ledertrening og frivillig arbeid, blir trygge ungdommer, unge ledere og rollemodeller i et sosialt, inkluderende og mangfoldig fellesskap. Leaderz-Stovner ønsker å myndiggjøre ungdommer til å ta gode valg for eget liv og bidra i samfunnet.

Noen av våre samarbeidspartnere: