Louises gate 30 er et borettslag og en gründerpark for og med mennesker med ruserfaring. Vi har mottoet: Hjem. Jobb. Fremtid. Med et trygt hjem og en jobb, tror vi på en bedre fremtid!

Louises gate 30 er en ny måte å tenke rundt rusbehandling, hvor de som selv har erfaring med rus får være med å bestemme hvordan de vil ha det.

Omtrent 50 mennesker som er i spesialistbehandling for rus, har vært involvert i planleggingen av huset. Vi har utfordret dem til å tenke nytt og aktivt være med på å påvirke hvordan Louises gate 30 skal bli, og de har i samarbeid vært med på å fastsette husregler, innredning osv..

For oss er det viktig at de tidligere rus-syke skal få ta ansvar for sine egne liv, og er med på å forme sin egen fremtid. Målet er at dette skal bli den gjeldende måten å tenke rundt rusbehandling på.

  • Borettslaget

    Vi leier ut 20 hybler til mennesker som har stått utenfor boligmarkedet en periode. Her skal beboerne føle seg hjemme. Les mer!

    Les mer om å bo i Louisesgate 30
  • Gründerparken

    Her får tidligere rus-syke mulighet til å jobbe i bedrifter de selv har vært med på å etablere, og vi hjelper også til med å starte opp nye virksomheter.

    Les mer om gründerparken her