I jobb - Miljøpatruljen

I juni 2022 overtok Kirkens Bymisjon driften av Miljøpatruljen fra Skien Kommune. Miljøpatruljen er et lavterskel arbeidstiltak rettet mot mennesker i Skien med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.

Økt selvrespekt og sosialt fellesskap

Kirkens Bymisjon ønsker gjennom dette arbeidet å bidra til deltagelse i samfunnet. Gjennom å gi rusavhengige muligheten til å delta i et arbeidsfellesskap hvor man opplever mestring og annerkjennelse, er målet og øke menneskers selvrespekt og bidra til å redusere fordommer mot rusavhengige og andre marginaliserte grupper i samfunnet.

Foruten arbeidsoppdrag inneholder en arbeidsdag i Miljøpatruljen et næringsrikt måltid, sosialt fellesskap og veiledning ved behov. Arbeidere, frivillige og ansatte utgjør et sterkt og positivt arbeidsfellesskap.

Arbeidsoppgaver

Miljøpatruljens hovedoppgave er å holde Skien by ren og pen. Arbeiderne, iført Miljøpatruljens oransje vester, har blitt et kjært syn i Skien sentrum. I tillegg til søppelplukking utfører Miljøpatruljen ulike oppgaver på oppdrag fra både private, offentlige etater og næringsliv. Dette kan eksempelvis være klipping av gress, bortkjøring av søppel, eller andre små vedlikeholdsoppgaver.

Har du et oppdrag til oss ta gjerne kontakt!

Tiltaksleder: Espen Skjævestad

E-postadresse: espen@skbat.no

Telefon: 92466668