Minnegave

I stedet for å minne en som er gått bort med blomster, kan du gi en gave til Kirkens Bymisjon. Dette kan være en fin måte å videreføre et engasjement hos den som er gått bort.

Slik går du frem:

  • Ønsker du å samle en minnegave til Kirkens Bymisjon, skriver du inn ønsket om dette i dødsannonsen sammen med Kirkens Bymisjons kontonummer 7011 05 18593
  • Gaver som gis via nettbank eller giro merkes med ”minnegave”, avdødes navn og hvilken by de ønsker å gi pengene til. (Eks : Minnegave Erik Nilsen, Bodø)
  • Når Kirkens Bymisjon har mottatt gaven(e), sender vi et takkebrev og en oversikt med totalbeløp og navn på giverne til nærmeste pårørende.
    Kontaktinformasjon kan sendes på e-post til : giverservice@kirkensbymisjon.no
  • Husk å gjøre Kirkens Bymisjon oppmerksom på at du har ønsket en minnegave til arbeidet vårt, slik at vi kan forberede en oversikt til deg som er pårørende.

Vi er svært takknemlige for alle gaver Kirkens Bymisjon får! Denne takken formidler vi også videre fra mennesker som har fått støtte til et mer verdig liv.

Ønsker du mer informasjon:

Ta kontakt med vår giverservice på telefon 22 36 55 55 eller en epost til giverservice@kirkensbymisjon.no.