Møtestedet er et lavterskeltilbud med matservering for rusavhengige som har behov for en matbit og noen å prate med.

11. mars 2020: Kirkens Bymisjon jobber med sårbare grupper og vi må ta et samfunnsansvar når det kommer til å forhindre smitte av korona-virus. Etter en vurdering av situasjonen har Kirkens Bymisjon i Bergen midlertidig redusert aktivitet på tiltaket, og jobber på andre måter disse dager.  

Lurer du på noe er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Seks ansatte (fordelt på 2, 9 årsverk) og 30 frivillige sørger for god og næringsrik mat hver dag fra 11 til 15. I tillegg til et varmt måltid serveres det brødmat og kaffe, melk, saft og frukt. Det er også anledning til å få med seg nistepakke.

Møtestedet praktiserer en aldersgrense på 18 år. Gjestene må respektere husreglene, som blant annet innebærer at kjøp og salg ikke skal foregå i lokalet.

Kirkens Bymisjons oppsøkende team har også base på Møtestedet. Teamet arbeidet gatenært og tilbyr helse- og sosialfaglige tjenester til mennesker med rusrelaterte lidelser.