Juni 2020: Vi har besluttet å avvikle Møtestedet.

Det er mange følelser knyttet til dette og beslutningen er ikke tatt med lett hjerte. I stedet jobber vi med å skaffe et annet lokale hvor vi skal skape et nytt værested med måltidsfellesskap og aktiviteter. Vi ønsker å bygge videre på det beste fra Møtestedet og Hallvardstuen. 

Vi ser etter et hus i sentrum der vi kan gi et mer helhetlig tilbud til rusavhengige. Her vil vi ha fokus på gode aktiviteter og måltidsfelleskap der deltakerne opplever fellesskap, læring og mestring. Foreløpig har vi ikke funnet et egnet hus, men vi jobber med saken. Dialog med Bergen kommune og politiet om valg av sted er i gang.