Møtestedet Haspa er Kirkens Bymisjons lavterskeltilbud til rusavhengige og andre marginaliserte grupper på Kongsberg. Kafeen er et holdepunkt i en ellers ustabil tilværelse.

Det kan være magi i god mat og vennlighet. Tre dager i uken tilbyr vi gjestene et gratis varmt måltid.

Ved behov kan gjester på Møtestedet få vasket tøy, låne telefon for å kontakte NAV og andre offentlige kontorer. På Møtestedet er det tilgjengelig pc med tilgang til internett.

Møtestedet er fast bemannet med miljøarbeidere og flere frivillige medarbeidere. Bemanningen er en synlig del av miljøet og er tilgjengelig for både samtaler og/eller veiledning.

Møtestedet Haspa er et gatenært, skadereduserende og lindrende tiltak. Vårt mål er å skape en bedre hverdag for mennesker som lever vanskelige liv. Hos oss skal rusavhengige og vanskeligstilte mennesker oppleve seg møtt, sett og hørt.

Møtestedet Haspa er også base for Kirkens Bymisjons arbeid i Kongsberg.

Møtestedet er et gatenært, skadereduserende og lindrende tiltak. Vårt mål er å skape en bedre hverdag for mennesker som lever vanskelige liv. Hos oss skal rusavhengige og vanskeligstilte mennesker oppleve seg møtt, sett og hørt.

Møtestedet Haspa har også disse tilbud til gjestene:

  • Jobb1 – Lavterskel arbeidstiltak
  • Lystenning – Ukens refleksjon og lystenning med Kirkens Bymisjons gateprest eller diakon tilknyttet Kongsberg kirkelige fellesråd.
  • Feltsykepleien – Gratis helsetilbud for mennesker i aktiv rus over 18 år.