Møtestedet er en kafé i Holmestrand for mennesker som strever i egen hverdag.

Møtestedet har et sosialfaglig fundament, og har i tillegg til matservering ansatte som har god kunnskap om og kjennskap til andre nødvendige og viktige aktører innenfor områdene rus og psykisk helse, nav, primærleger, tannleger, sykehus og tiltaksarrangører.

Ønsker du å være frivillig på Møtestedet Holmestrand? Ta kontakt med oss på frivilligvestfold@skbv.no