Møtestedet er en kafé i Holmestrand for mennesker som strever i egen hverdag.

Møtestedet har et sosialfaglig fundament, og har i tillegg til matservering ansatte som har god kunnskap om og kjennskap til andre nødvendige og viktige aktører innenfor områdene rus og psykisk helse, nav, primærleger, tannleger, sykehus og tiltaksarrangører.