Møtestedet kafé er Kirkens Bymisjons lavterskeltilbud til rusavhengige og andre marginaliserte grupper i Drammen. Kafeen er et holdepunkt i en ellers ustabil tilværelse.

Det kan være magi i god mat og vennlighet. På Møtestedet tilbys det daglig et måltid med drikke for kroner 15,-. For denne summen kan alle gjester spise så mye de ønsker i løpet av dagen.

Ved behov kan gjester på Møtestedet få vasket tøy, låne telefon for å kontakte NAV og andre offentlige kontorer. På Møtestedet er det tilgjengelig pc med tilgang til Internett.

Møtestedet er fast bemannet med miljøarbeidere og flere frivillige medarbeidere. Bemanningen er en synlig del av miljøet og er tilgjengelig for både samtaler og/eller veiledning. Her er det også tilbud om arbeid, og vi har hverdagsmesser.

Møtestedet er et gatenært, skadereduserende og lindrende tiltak. Vårt mål er å skape en bedre hverdag for mennesker som lever vanskelige liv. Hos oss skal rusavhengige og vanskeligstilte mennesker oppleve seg møtt, sett og hørt.