Møtestedet til Kirkens Bymisjon er en kafé med sosialfaglig profil for mennesker i rus- og gatemiljøet i Oslo sentrum.

Hvem er vi?

Møtestedet drives av et tverrfaglig team bestående av sosionomer, barnevernspedagoger, teologer, diakoner, vernepleier, omsorgsarbeider og miljøarbeider som kan tilby samtale og formidle kontakt med hjelpe- og behandlingsapparatet.

Møtestedet har personale som kan kommunisere på ulike språk. Eksempelvis engelsk, fransk, somalisk, arabisk, spansk, italiensk og rumensk. Ikke alle språk er dekket på alle vakter.

I tillegg til fast stab har Møtestedet hospitanter og studenter i praksis.

Kjøkkenet drives i all hovedsak av frivillige. De lager, anretter og serverer den varme maten. Møtestedet har over 40 frivillige medarbeidere.

Hva gjør vi?

Kafégjestene er brukere av legale og illegale rusmidler, mennesker i legemiddelassistert rehabilitering, mennesker med dårlig psykisk helse, mennesker uten fast bopel og mennesker som tjener penger på ulike gateaktiviteter som tigging og flaskesamling. Møtestedet har besøkende fra minst 70 ulike land.

Kafeen legger vekt på service og estetikk som viktige ingredienser i et godt møte og er innredet med tanke på at det skal være et hyggelig og stilfullt sted å innta et godt måltid. Maten er næringsrik for å styrke våre gjesters fysiske og psykiske helse og derved forebygge underernæring, sykdom og overdosedødsfall.

Møtestedet er et sted hvor man kan hente informasjon av ulik art. Samt å bli satt i forbindelse med ulike deler av hjelpeapparatet.

Vår erfaring er at mange i rusmiljøene har få eller ingen rusfrie kontaktpersoner som de kan snakke med om ting de er opptatt av. Vi tror at gode relasjoner er utgangspunkt for endring.

Kafégjestene har tilgang på telefon slik at de selv kan ta kontakt med familie, venner, NAV eller behandlingsinstitusjon.

Arbeidet kan ha forskjellige målsettinger som bedre livskvalitet eller rusfrihet.

Det arrangeres også kulturaktiviteter og konserter i kafeen.

Hver torsdag er det kveldsmesser med nattverd ledet av prest.