Nanna Marie ble avviklet sommeren 2023. Kontakt tidligere virksomhetsleder Heidi Brynhildsen ved spørsmål: heidi.brynhildsen@bymisjon.no