Når hverdagen blir for mye

Alle familier kan oppleve vanskelige perioder. Da er det spesielt viktig at de små og mest sårbare sine behov blir sett og tatt vare på.

På Nanna-Marie kan du bo med familien i egen leilighet og få døgnkontinuerlig hjelp og veiledning til å gi barnet ditt den omsorgen det trenger. Søknad skjer via barnevernstjenesten.
Vi holder til i barnevennlige og omgivelser på Nordstrand i Oslo, og er et tilbud til foreldre og barn fra hele landet, som er i en situasjon der det er bekymring for barnets omsorgssituasjon. Senteret gir også tilbud til gravide og familier i akutt krise, og vi tar i tillegg i mot foreldre som er til soning.

Våre verdier

Nanna-Maria senter for foreldre og barn er en del av Kirkens Bymisjons barnevernstiltak. Kirkens Bymisjons visjon er at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg, og sentrale verdier for vårt arbeid er verdighet, fellesskap, rettferdighet, solidaritet, barmhjertighet, håp og tro.
Vi har fokus på fleksibilitet, skreddersøm og tilpassede løsninger i alt vårt arbeid. Vi skal være opptatt av det som virker og er nyttig for dem vi arbeider med. Våre rutiner, arbeidsmåter og strukturer skal tilpasses de behovene våre beboere har.
Alle ansatte på Nanna-Marie har lang praksis og minimum treårig relevant helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning. De ansatte har turnustjeneste med arbeid hver fjerde helg.

Mål å styrke foreldre

Barneverntjenesten søker via BUF-etat eller Barne- og familieetaten om plass for familiene. Nanna-Marie senter for foreldre og barn er et forebyggende tiltak og familiene må derfor samtykke til oppholdet.
Vårt mål er at oppholdet skal bidra til at barnet får gode utviklingsmuligheter ved å styrke foreldrene som omsorgspersoner. Vi ønsker å gi dere den hjelpen dere trenger til selv å klare omsorgen for barna deres når dere flytter ut.
Varigheten på oppholdet er avhengig av bestillingen fra barneverntjenesten. Et utredningsopphold hos oss varer cirka tre måneder, mens et veiledningsforhold kan vare opp til ett år. Nanna-Marie jobber tett med barneverntjenesten og det avholdes ansvarsgruppemøter underveis i oppholdet. Familiene holdes orientert om våre vurderinger og blir presentert for dem i forkant av møter med barneverntjenesten.