Vil du hjelpe oss å gjøre noe sosialt, trygt og nyttig i Trondheim?

Meld deg som natteravn for Kirkens Bymisjon i Midtbyen, og vær med og gjør en forskjell!

Kontakt natteravnteam på vandring:   98 90 41 40 (30 sek kveldsansvarlig deretter alle vaktmobiler)

Utesteder og andre kan tipse oss om ungdom som trenger hjelp.

Natteravnenes målsetting er å redusere vold, rus og skadeverk. Vi skal gi ungdom et trygt og godt utemiljø, og bidra til å overføre gode holdninger fra voksengenerasjonen. Samtidig gir innsatsen som Natteravn voksne mer innsikt i de unges miljø på gata.

Primær målgruppe er ungdom som ferdes ute, men avviser ingen på grunn av alder. Vi har fokus på trygg vei hjem for ungdommene: å ivareta sikkerheten deres mot skader og overgrep. Vi griper ikke inn i slåsskamper eller kriminelle handlinger, men melder til politiet.

Ungdom, spesielt de som sliter eller føler seg avvist, skal oppleve at voksne i natteravn-teamet har tro på dem, ser dem, oppmuntrer dem, gir dem følelse av at de er verdifulle, selv om de har gjort noen feile valg. Natteravnene dømmer ikke personer, men ønsker å styrke samfunnsbyggende verdier hos ungdommene.

Vi sender ut natteravnteam fra basen hver fredag og lørdag fra kl. 22.30 og til andre tider ved behov. Vi vandrer normalt i Midtbyen innenfor elveslynga, Solsiden og Studentersamfundet etter behov. Om sommeren inkluderes også friområdene langs elva i større grad.

Velkommen til å bli mer kjent med oss!