Vil du hjelpe oss å gjøre noe sosialt, trygt og nyttig i Trondheim?

Meld deg som natteravn for Kirkens Bymisjon i Midtbyen, og vær med og gjør en forskjell!

Natteravnenes målsetting er å redusere vold, rus og skadeverk. Vi skal gi ungdom et trygt og godt utemiljø og bidra til å overføre gode holdninger fra voksengenerasjonen.

Den primære målgruppen er ungdom som ferdes ute, men vi avviser ingen på grunn av alder. Vi har fokus på at ungdommene skal ha en trygg vei hjem og vi vil ivareta sikkerhet mot skader og overgrep. Vi griper ikke inn i slåsskamper eller kriminelle handlinger, men melder til politiet.

Ungdom, spesielt de som sliter eller føler seg avvist, skal oppleve at voksne i natteravn-teamet har tro på dem, ser dem, oppmuntrer dem og gir dem følelse av at de er verdifulle – selv om de har gjort noen feile valg. Natteravnene dømmer ikke personer, men ønsker å styrke samfunnsbyggende verdier hos ungdommene.

Vi sender ut natteravnteam fra basen hver fredag og lørdag fra kl. 22.30 og til andre tider ved behov. Vi vandrer normalt i Midtbyen innenfor elveslynga, Solsiden og Studentersamfundet etter behov. Om sommeren inkluderes også friområdene langs elva i større grad.

Velkommen til å bli mer kjent med oss!