Vil du hjelpe oss å gjøre noe sosialt, trygt og nyttig i Trondheim?

Vær med og gjør en forskjell, vær natteravn i Trondheim sentrum!

Natteravnbevegelsen er en livssynsnøytral bevegelse som samarbeider med kommersielle og ideelle aktører. Som livssynsåpen ideell organisasjon har Kirkens Bymisjon sagt ja til samarbeid med natteravnbevegelsen i flere norske byer.

I 1998 spurte Natteravnrådet om Kirkens Bymisjon kunne organisere natteravnarbeidet i Trondheim sentrum, samt koordinere natteravnarbeid rundt byen. I dag er også Trondheim kommune en samarbeidspartner i denne avtalen. Natteravnenes målsetting er å redusere vold, rus og skadeverk. De skal gi ungdom et trygt og godt utemiljø og bidra til å overføre gode holdninger fra voksengenerasjonen. Vi er opptatt av at ungdom skal ha en trygg vei hjem og at natteravnenes nærvær i byen skal bidra til å forhindre skader og overgrep.

Velkommen til å bli mer kjent med oss!