Vil du hjelpe oss å gjøre noe sosialt, trygt og nyttig i Trondheim? Meld deg som natteravn for Kirkens Bymisjon i Midtbyen, og vær med og gjør en forskjell!

Vakttelefon: 98 90 41 40 – når alle natteravnteam ute på vakt

Natteravnenes målsetting er å redusere vold, rus og skadeverk. Vi skal gi ungdom et trygt og godt utemiljø, og bidra til å overføre gode holdninger fra voksengenerasjonen. Samtidig gir innsatsen som Natteravn voksne mer innsikt i de unges miljø på gata.

Primær målgruppe er ungdom som ferdes ute på kvelder og netter før helligdag. Natteravnene skal også ha tid til å prate med andre. Ravnene har tid til slitne sjeler som få andre vil snakke med.

Vi sender ut natteravnteam fra basen hver fredag og lørdag kl. 23. Vi setter opp natteravnteam til andre tider ved behov. Midtbyen natteravner vandrer normalt i Midtbyen innenfor elveslynga, langs motsatt elvebredd inklusive Studentersamfundet og Soslsiden der det er behov.

Velkommen til å bli mer kjent med oss!