Natteravnvandringer er vår grunnaktivitet, men for å være gode natteravner arrangerer vi også faglige og sosiale møter og kurs.

De som har satt seg på kveldens nattvandring møtes kl. 22.30 i Munkegata 4. Avsluttes kl. 03, med en pause på Egon Søndre der restaurantkjeden spanderer pizza og kaffe. Nattvandringer settes opp hver fredag og lørdag hele året og ellers ved behov. Ettermiddagsvandringer og kveldsvandringer kan også settes opp ved behov.

Vi kan gi våre natteravner personlig nummererte Fri-reise-kort fra AtB som de kan bruke på vei til og fra natteravn-jobb fredag og lørdag etter kl. 18, ordinære ruter og nattbussen.

Du melder deg selv på natteravnvandringer, kurs og temamøter ved innlogging på nettsiden Mobilise: https://kirkensbymisjon.mobilise.no/mobile

  • Brukernavn: e-post
  • Passord: klikk glemt om hvis nødvendig.

Her finner du også dokumenter og informasjon om natteravn.

Når nettsiden er åpnet i mobilen spør den om du vil ha den lagt til som en app i telefonen – hvis du svarer ja finner du Mobilise nettside ved siden av andre apper i mobile – selv om det altså ikke tar plass av mobilminnet som en app – den liker bare til Mobilise nettside.

Hva finner du i funksjonsboksene i Mobilise:

Min profil

  • Last opp bilde – vi anbefaler deg å laste opp bilde – da er det lettere å bli kjent med hverandre – natteravner som kjenner hverandre er bedre natteravner.

Meldinger    Arkiv over tilsendte meldinger

Informasjon – Info & dokumenter for natteravnene. Viktig her er bla. «Kontrakt og etiske retningslinjer», «Instruks: handling ved mistanke om voldtekt», «Hvordan Vippse penger til natteravnene i Kirkens Bymisjon», «Å søke som ny natteravn med sms», «Sjekkliste for kveldsansvarlig», «Innlegg i loggboka – praktiske råd».

Invitasjoner – oversikt over kommende møter og kurs. Påmelding skjer imidlertid under Vakter.

Vakter – Alle vakter, møter og kurs listes opp kronologisk.

  • Vil du sjekke hvem som er påmeldt og deres mobil? – klikk pilen(nedoverhake) til høyre i vakta
  • Vil du melde deg på /av / søke info om vakta – klikk til venstre i vakta.

Vaktmobiler under vandring:

989 04 140 (30 sek kveldsansvarlig deretter alle vaktmobiler)

Nr.1 – kveldsansvarlig:   980 95 196

Vaktmobil 2:                    980 95 216

Vaktmobil 3:                    980 95 226

Vaktmobil 4:                    989 00 256

Teamene

Kveldsansvarlig ser til at nye natteravner undertegner taushetsløfte og inndelingen i hensiktsmessige team. Et team består av to til tre natteravner med en teamleder som har tidligere erfaring.

Vandringene

Vi vandrer der vi av erfaring venter å treffe ungdommer innenfor elveslyngen og Solsiden. Om sommeren også i friområdene langs elva i tillegg etter en ressursvurdering. Kvelds- og ettermiddagsvandringer kan settes opp ved behov der det er behov.

Vandringssoner

Hvis mange team vandrer samtidig har vi delt Midtbyen i tre soner for å kunne gi veiledende sone til teamene. Teamet skal gå der de selv tror det er effektivt, og ofte vil det være effektivt med flere team i samme sone.

Sone 1 Dronningens gate og nordover.
Kjerneområde: Krysset Nordre – Fjordgata.
Sone 2 Mellom Dronningens gate og Bispegata.
Kjerneområde: Torvet.
Sone 3 Mellom Bispegata og Sørsiden av elva fra Marinen til Gamle Bybro.
Kjerneområde: Studentersamfundet.

Bistand utenfra

Vi søker råd hos Politiet 73 89 90 90 eller 112 via en Nødnummer-app (113 eller Smarthelp). Nødnummerappen hjelper nød-etaten å se hvor vi er umiddelbart.

Vi trøster, gir allmenn veiledning og viser videre til profesjonelle veiledere:

  • Døgnåpne: Politi, 73 89 90 90 (øyeblikkelig hjelp 112 via Nødnummer-app 113 eller Smarthelp –  hjelper nød-etaten å se hvor vi er umiddelbart
  • Legevakta, erfaren sykepleier, 116117 (øyeblikkelig hjelp 113 via Nødnummer-app 113 eller Smarthelp –  hjelper nød-etaten å se hvor vi er umiddelbart
  • Alarmtelefonen for barn og unge (barnevernsvakta), 116111;   SOS-telefonen – døgnåpen krisetelefon, 22 40 00 40; Mental helses hjelpetelefon, 116 123
  • Kveldspatruljer: Uteseksjonen i Trondheim, 948 73 067 (oppfølging av ungdom med utfordringer), Innsatsteamet for enslige mindreårige (innvandrere), 482 93 097
  • Hverdager kl.9-16: OBU – Omsorgsstasjonen for barn og ungdom – Kirkens Bymisjon, Trondheim. Gratis samtaletilbud: 73 80 55 33.

Det viktigste er at vi er tilstede der ungdom samles og utfordrer hverandre i uformelle samtaler med ungdom. Vi bruker humor og glimt i øyet heller enn pekefinger. Samtidig skal vi ikke skjule våre personlige verdier og valg. Ungdom vi har spurt sier at natteravnene må være mindre redd for dem og flinkere til å ta kontakt og snakke med dem. «Vi biter ikke» sier de.

Det er god stemning under vandringene. Vi opplever sjelden eller aldri truende situasjoner. Vi går ikke inn i voldssituasjoner, men varsler politiet og observerer på diskre avstand. Vårt nærvær virker. Vi passer vårt kroppsspråk, mimikk og tale for ikke å virke provoserende. Vi sier at den beste natteravn er «kvinne, liten og gammel». Vi andre kan også bli gode natteravner, men har en lengre vei å gå for å bli oppfattet som en natteravn og ikke en å utfordres av.

Tips om samlinger

Politi, drosjene og andre må gjerne tipse oss hvor ungdom er samlet: Send SMS: RAVN «Din tekst» til 2097 eller ring  98 90 41 40.