Hva kreves av deg som frivillig natteravn?

 • At du forstår at natteravnenes oppdrag er å være synlig til stede i lokalsamfunnet som edru voksne, der hvor ungdom ferdes, ute på dag, kvelds- og nattetid,  aldri alene,
 • at du forstår at natteravner opptrer som gode rollemodeller og skal bidra til å skape naturlige samtalesituasjoner og kontakt mellom generasjonene,
 • at du som natteravn ikke er underlagt loven om taushetsplikt som beskrevet i lovverket, men er avhengig av de unges tillit. Som natteravn utøver du en moralsk taushetsplikt om det dere opplever og overfor personer dere møter på vandringene,
 • at du som natteravn gir nødvendig hjelp til de som trenger det og/eller ber om det. Dere videreformidler kontakt til hjelpeapparatet der det er behov. Dere utviser skjønn, sunn fornuft, medmenneskelig ansvar og omsorg i slike situasjoner, også i forhold til taushetsplikt ved formidling av opplysninger til tredjepart,
 • at du som natteravn er privatperson uten særskilte fullmakter. Natteravnene skal derfor aldri tilby transport av barn og unge eller låne dem penger, men kontakte venner og familie som kan hjelpe. Dere griper aldri fysisk inn i slåsskamper eller i hendelser av kriminell eller lovstridig karakter, men melder fra til det lokale politiet,
 • at du ikke nyter rusmidler i god tid før du går natteravn, opptrer rolig og møter ungdom og andre på gata med åpenhet og et ønske om å bistå,
 • at du ikke opptrer dømmende/moraliserende samtidig som du kan være tydelig på egne verdier og valg,
 • at du anerkjenner at alle mennesker har lik verdi uansett ståsted i livet,
 • at du formidler samfunnsbyggende verdier,
 • at du forstår at natteravner aldri går alene, men alltid sammen med sitt team, og at natteravnene støtter hverandre og spiller hverandre god,
 • at du sammen med natteravnteamet bruker magefølelsen, hjertet og fornuften for å løse situasjonene teamet møter,
 • at du ikke røyker på vakt, ikke går med musikk eller andre medier i propp i øret eller har nesa i smarttelefonen under vandringen; fokus skal være mot det som skjer på gata,
 • at du er forsiktig med å ta opp religion og politikk med med-ravner. Spør hvis du er usikker på hva den andre i teamet synes er greit. Vi vil ikke at folk skal slutte som fordi de fant samtalene for provoserende eller slitsomme,
 • at du unngår å snakke eller tenke for mye på egne ting på vakta men bruker vandringen som en hvile fra egne bekymringer –fokuserer på de dere treffer på gata,
 • hvis dere har en ubehagelig følelse, diskuter det med de andre i teamet. Teamet kan da søke råd fra nattas profesjonelle hjelpere;
  • Politiet: 73 89 90 90 (samme sted og billigere enn 02800) – øyeblikkelig hjelp Politi: 112,
  • Legevakt (sykepleier) 116 117 – medisinske råd, skaffer ambulanse om det trengs. AMK-sentralen – øyeblikkelig hjelp: 113,
  • Alarmtelefonen for barn og ungdom – 116 111. Hvis dere er bekymret for ungdom dere observerer på gata, meld bekymringen videre til alarmtelefonen.  Barnevernsvakta, på vakt i Trondheim med to personer på natt svarer og kan eventuelt selv komme og observere/kontakte.
  • Uteseksjonen (Trondheim kommune): 948 73 067 går også helgekveldsvakter på gata og følger opp særskilt sårbar ungdom. Kan kontaktes på vakt, svarer om de selv er på vakt.
 • at du ikke tar med deg bekymring for ytre eller indre natteravnforhold hjem, men legger den igjen hos Politi, AMK-sentral eller som epost/sms til ledelsen for  Natteravn Midtbyen: karl.sellgren@bymisjon.no.
 • at jeg setter seg opp på vakt-, møte- og kursplan for hvert halvår med en vakt per måned i ti av årets måneder (minimum). Dersom jeg ikke kan, avtaler jeg det med ledelsen
 • at jeg setter meg opp på Introduksjonskurs (en time) etter oppstart og minimum to fagmøter i året. Introduksjonskurset er samme kveld som fagmøtet. Det er greit at jeg setter meg på vakter før Introkurset etter klarering av ledelsen.