Natteravnene er synlige og tilstede der barn og unge ferdes på kveld og nattestid i helgene. Vi tilbyr omsorg og hjelp til de som trenger det. I Stavanger sentrum er ravnene ute hver fredag og lørdag fra kl. 21:30 - 02:00.

Tanken bak natteravnene er at vi skal bry oss om det som skjer i vårt eget nærmiljø, være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst ved rett og slett å være til stede der de er. Som natteravn får en god kunnskap om byen og miljøet der en går natteravn. Natteravnenes tilstedeværelse bidrar til å redusere vold, hærverk og kriminelle handlinger og regnes i dag som et av Norges største og viktigste voldsforebyggende prosjekt.

«Natteravnene er et av de beste eksemplene på frivillig innsats fra foreldre og andre voksne som deltar i det offentlige rom….» Fra St.meld. nr. 42: Politiets rolle og oppgaver

Natteravnene i Stavanger sentrum

Natteravnene i Stavanger sentrum er mellom 18-77 år, både med og uten barn, besteforeldre, studenter, osv. Vi har 4-6 natteravner ute fredag og lørdag fra kl 21:30 til 02:00, uansett vær og vind.

Natteravnene:

  • bidrar til en bedre oppvekst for barn og unge
  • reduserer vold, hærverk og kriminelle handlinger
  • øker tryggheten for alle

Som natteravn får du:

  • en meningsfull fritidsaktivitet
  • frisk luft og mosjon
  • et sosialt og hyggelig fellesskap

Vi tar gjerne i mot flere frivillige natteravner som ønske å bidra!

Bli frivillig i Kirkens Bymisjon