Våre verksteder gir arbeid til de som faller utenfor

Kirkens Bymisjon jobber for at mennesker skal erfare at det er rom for alle - og bruk for alle!

Ved å kjøpe våre produkter støtter du vårt arbeid og bidrar til å skape arbeidsplasser til mennesker som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

Vi ser og erfarer at mange ønsker å arbeide, men at kravene i det ordinære arbeidslivet er uoverkommelige. Dette kan være mennesker med rusutfordringer eller som av andre årsaker har varierende dagsform. Uansett om rus, psykisk helse eller drop out fra skole gjør at man faller utenfor, er dette mennesker som lengter etter å delta. Felles for alle er at de ønsker å bidra og være til nytte, hvis oppgavene, arbeidsmengden og arbeidstiden er tilpasset.

Hva vil vi:

 • Vi vil bidra til et fleksibelt og inkluderende arbeidsliv der mennesker kan delta, i varierende livssituasjoner og med ulike forutsetninger.
 • Vi vil lage arenaer der mennesker kan styrke sin kompetanse, tilhørighet og selvtillit.
 • Vi vil bistå mennesker som trenger en treningsarena på vei inn i ordinært lønnsarbeid.
 • Vi vil ha et bredt spekter av tilbud om arbeid, aktivitet og frivillig innsats, for at flest mulig skal finne et tilbud som passer.

"Nå som jeg jobber, opplever jeg at folk gir meg tommel opp. Tidligere viste folk meg finger’n!"

Hva gjør vi:

 • Kirkens Bymisjon tilbyr tilpassede arbeidsarenaer med stor variasjon av arbeidsoppgaver. Enten i form av dagsarbeid eller ulike verksteder og produksjonssteder kan medarbeiderne i et inkluderende fellesskap øke sin kompetanse, sin tilhørighet i arbeidslivet, og eventuelt sine språkferdigheter.
 • Kirkens Bymisjon samarbeider med NAV og kommuner om målrettet arbeidstrening for å bidra til at medarbeiderne kommer over i ordinært lønnsarbeid.
 • Kirkens Bymisjon samarbeider med enkeltmennesker og organisasjoner for å etablere bedrifter og virksomheter.
 • Kirkens Bymisjon legger til rette for at mennesker kan engasjere seg i frivillig, ulønnet arbeid, til glede og nytte for seg selv og andre.
 • Ved å delta i høringer, politiske prosesser og informasjonsarbeid, prøver Kirkens Bymisjon å påvirke samfunnsutviklingen i retning av et inkluderende og fleksibelt arbeidsliv.

For mange vil det å komme i arbeid bety økt livskvalitet. Det gir «gave med mening» innhold og produktene bidrar til glede hos arbeider, kjøper og den som mottar gaven.

 • En ny sjanse!

  For mange er arbeid et alternativ til noe vanskelig. Det kan handle om rus. Ensomhet. Uro. Kirkens Bymisjon vil gjerne bidra med det vi alle ønsker av en jobb: Arbeidsfellesskap. Selvrespekt. Lønn.

 • Ekte håndverk

  Produktene er håndlaget hos Kirkens Bymisjons verksteder. Våre arbeidere legger vekt på å levere kvalitet, for når de gjør en jobb som andre mennesker både ønsker og betaler for, øker selvtilliten og mestringsfølelsen.

 • Gjenbruk av materiale

  Materialet som brukes i produksjonen er overskuddsmateriale av f.eks glass, tekstil, ull, tapet. På den måten får materiale som ellers ville bli kastet et nytt liv.

Se våre produkter

Alle produkter

Våre verksteder

Les mer om våre verksteder

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter om våre produkter og vårt arbeid.