Hvorfor handle hos oss

Ved å kjøpe våre produkter støtter du vårt arbeid og bidrar til å skape arbeidsplasser til mennesker som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. For mange vil det å komme i arbeid bety økt livskvalitet. Det gir «gave med mening» innhold og produktene bidrar til glede hos arbeider, kjøper og eventuelt mottaker dersom det ikke er samme person.

Vi ser og erfarer at mange ønsker å arbeide, men at kravene i det ordinære arbeidslivet er uoverkommelige. Dette kan være mennesker med rusutfordringer eller av andre årsaker har varierende dagsform. Uansett om rus, psykisk helse eller drop out fra skole gjør at man faller utenfor, er dette mennesker som lengter etter å delta. Felles for alle er at de ønsker å bidra og være til nytte, hvis oppgavene, arbeidsmengden og arbeidstiden er tilpasset.

«Våre arbeidere legger vekt på å levere kvalitet, for når de gjør en som andre mennesker både ønsker og betaler for, øker selvtilliten og mestringsfølelsen» sier Eli Svardal, avdelingsleder ved verkstedet I jobb.

Noen av produktene som finnes i nettbutikken er ikke laget hos oss, men der overskuddet av salget går til Kirkens Bymisjons arbeid. Disse produktene er merket.

Pårørendeskolen er ikke et tradisjonelt verksted som lager produkter, men en avdeling som utarbeider fagbøker for eldreomsorgen. Deres målsetting er å gi pårørende til personer med en demenssykdom kunnskap og støtte, samt å gi helsepersonell innsikt i deres situasjon.