Gjenbruk i rødt, hvitt og blått

På Arbeidsrommet i Trondheim gjør de seg klare til 17. mai hele året.

Akkurat nå er det påskekyllinger og gule stearinlys som er viktigst å få i hus. Men like etter påske kommer mai – og med det flere høytidsdager å pynte til.

På Arbeidsrommet, Kirkens Bymisjons arbeidstilbud i Trondheim, er de klare til å ta imot bestillinger fra nordmenn som vil pynte seg med brosjer i rødt, hvitt og blått på nasjonaldagen.

– Vi startet med å produsere årets 17. mai- brosjer allerede i august i fjor. De er så populære at vi må starte tidlig for å unngå å bli ut- solgt! sier Mette Moen Baatvik, fagansvarlig på Arbeidsrommet.

En stor heiagjeng

Arbeidsrommet i Trondheim

  • Arbeidsrommet tilbyr kurs, opplæring og deltakelse i arbeidsrettet aktivitet for personer som ikke er del av det ordinære arbeidslivet.
  • Personene som har deltatt så langt er fattige tilreisende EØS- borgere, nybosatte flyktninger ved introduksjonsprogrammet og ungdommer som er i prosjektet Mot og mestring.
  • På arbeidstilbudet lager de produkter av gjenbruksmaterialer, som selges i Kirkens Bymisjons butikker i Trondheim og i Kirkens Bymisjons nasjonale nettbutikk.

Hun var med på å starte Arbeidsrommet i 2015, og har jobbet der siden. Arbeidsrommet er et ekte sosialt entreprenørskapsprosjekt. Målet er å løse sosiale problemer og samtidig tilby produkter som er attraktive for bedrifter og privatmarkedet.

Hit kommer en sammensatt gruppe mennesker som på ulikt vis ikke er del av det ordinære arbeidslivet: nybosatte flyktninger i introduksjonsprogrammet, ungdommer som er i prosjektet Mot og Mestring og fattige til- reisende EØS-borgere. I tillegg til en god gjeng med frivillige, som er med på å lede arbeidet her sammen med Baatvik.

De er ulike grupper, men lærer mye av hverandre. Noen bruker tiden de er her til å komme inn i en dagsrutine igjen, andre har glede av å ha et sted der de kan ha en referanse.

– Mangfoldet er noe av det geniale her, sier fagansvarlig Baatvik.

– Selv om mange er på helt ulike steder i

livet, så er det inspirerende når man ser andre nå sine mål. Da blir man kanskje mer motivert til å nå sine egne. Her er vi en stor heiagjeng som bidrar til å løfte drømmene fram!

Bærekraftig håp: Brukte telysholdere fra lys som tennes med et håp ved Vår Frues kirke i Trondheim, brukes til baksiden av brosjene. Derfor kalles brosjen også håpsbrosje.

Alt er gjenbruk

Deltakerne i arbeidstilbudet gir nytt liv til ulike materialer som har blitt kassert eller gitt bort. For enten arbeidsdagen innebærer å hekle lapper av restegarn til lappetepper, sy bærenett eller bunadsposer av gamle stoffer eller å lage de populære 17. mai-brosjene, er det én fellesnevner som går igjen:

– Gjenbruk! Det er det vi driver med hele tiden, sier Baatvik.

Brosjene som de sitter og jobber med nå, er laget av brukte knapper, kaffekapsler, restegarn og telysholdere. Kaffekapslene (av typen brukt i Nespressomaskiner) samles inn fra ivrige givere. Knappene og restegarnet som hekles rundt brosjene, likeså. Mens de sammenklemte, brukte telysholderne på baksiden av brosjen, er samlet inn fra Vår Frues kirke i Trondheim, som Kirkens Bymisjon driver på oppdrag fra Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet. Derfor kalles brosjen også håps- brosje, fordi lysene i kirken tennes med et håp.

Får nytt liv: Alle brosjene som lages ved Arbeids- rommet i Trondheim er laget av gjenbruksmaterialer. Brosjene lages i tre varianter: «17. mai», «Sameflagg» og «Regnbue» (Pride).

Håpsbrosjen gir håp

Flere av deltakerne i arbeidstilbudet opplever også at oppholdet på Arbeidsrommet har gitt dem håp. Noen får jobb i ettertid. Andre får verdifull arbeidserfaring og referanser, og struktur og mestring i dagene.

– Livet mitt har ikke vært lett. Men det er mye bedre nå, forteller Ema, som opprinnelig er fra Romania og har vært i Norge i sju år.

Trives på jobb: Arbeidsfelleskapet er viktig for kvinnene på Arbeidsrommet. Øverst f.v.: Fag- ansvarlig Mette Moen Baatvik, arbeidsdeltakere Elena, Marcela og Ema, og frivillig Anne.

Heklet brosje

Brosjen er håndlaget og består av brukte knapper, kaffekapsler, restegarn og telys. Den er heklet møysommelig med tynt garn og er et tålmodig stykke arbeid. Den lages i tre varianter, “17. mai”, “Sameflaggets farger” og Regnbuefarget (Pride). Diameter ca 6 cm.

Kjøp nå

Les mer om Arbeidsrommet

Les mer og se alle produkter