Vår historie siden 1855

Kirkens Bymisjon ble etablert i Kristiania 22. januar 1855 - med hjertet midt i byen. Et grunntrekk gjennom Kirkens Bymisjons historie har vært ønsket om å være nær hos de vanskeligst stilte i samfunnet, og etablere tiltak preget av ”hjelp til selvhjelp”.

Historien

Kirkens Bymisjon startet sin virksomhet 22. januar 1855, under navnet «Foreningen for indre Mission i Christiania». Senere skiftet organisasjonen navn til «Oslo Indremisjon» og var kjent under dette navnet helt opp til moderne tid. Medlemsorganisasjonen ble endret til stiftelse i 1971. I 1985 ble navnet endret til «Kirkens Bymisjon.» Etableringen av arbeidet var en kirkelig reaksjon på industrialiseringen, på midten av 1800-tallet.

Oslo var en by som kun talte 30.000 innbyggere i 1855. Det var jobbetid og rikdom, – men veksten førte også til økt fattigdom. I en by som hadde få kirker i forhold til sitt innbyggertall, arbeidet organisasjonen først og fremst for å nå de mange som ikke ellers ble nådd med kirkens budskap. Fokuset var rettet mot de som levde i uverdige kår, og arbeidet fikk snart form av såkalt ”gjerningsmisjon” og sosialt arbeid.

Organisasjonen drev i sine første år husbesøk, søndagsskoler, fattigpleie, barnehjem og startet bla. husflidskole for prostituerte. Kirkens Bymisjon er en av de eldste diakonale organisasjonene i Norge, og har i hele sin tid hatt fokus på å endre menneskers livsvilkår.

Et startsted for kjente organisasjoner

Bymisjonsfolket var tidlig ute med kristelig sosialt arbeid, og arbeidsgrener som senere ble sterke selvstendige organisasjoner hadde sin opprinnelse i ”Kristiania Indremission”:

  • Cathinka Guldberg, som ble selve symbolet på den uselviske omsorg og sykepleie som kall, var sammen med Kirkens Bymisjon en av de som var med å startet utdanning av sykepleiere i Norge i 1868.
  • Den første kvinne med teologisk embetseksamen, Valborg Lerche, var ansatt i Kristiania Indremission.
  • KFUM-KFUK (Tidl. Norges Kristelige Ungdomsforbund ) har bakgrunn i hovedstadens indremisjon. «Ynglingeforeningen» ble startet etter oppmuntring og med støtte fra Kirkens Bymisjon.
  • Diakonissehuset, med sykepleiehøyskole og aldershjem på Lovisenberg, ble stiftet på oppdrag fra foreningen i Christiania.
  • Småkirkebevegelsen vokste frem med det initiativ indremisjonen i byen tok, for å få reist de første billige kirker.
  • Blå Kors i Norge ble først drevet av foreningens arbeid blant mennesker med alkoholproblemer.
  • Kirkelig Kulturverksted startet opp som en forlengelse av Forum Experimentale. De fikk støtte og veiledning fra Kirkens Bymisjon.
  • Kirkens Bymisjon har vært en foregangsorganisasjon også når det gjelder velferdspolitikk, og i utviklingen av velferdstiltak, metoder og institusjoner.
  • Eksempler fra moderne tid er et tidlig engasjement overfor grupper som ble berørt av nye utfordringer, som narkotikamisbruket på 1960-tallet og hiv-aids på 1980-tallet.

Et grunntrekk gjennom Kirkens Bymisjons historie har vært ønsket om å være nær hos de vanskeligst stilte i samfunnet, og etablere tiltak preget av ”hjelp til selvhjelp”.

Les mer om dagens utgave av Kirkens Bymisjon på denne siden!