Oppsøkende team

Kirkens Bymisjons oppsøkende team er et gatenært tilbud i Bergen som tilbyr helse- og sosialfaglige tjenester til mennesker med rusrelaterte lidelser.

De ansatte i teamet er sosionomer og sykepleiere, og vi arbeider helsefremmende og skadereduserende. Vi har som mål å bidra til bedre helse, å forebygge overdoser, videreformidle kontakt med det eksisterende hjelpeapparatet, og å øke brukernes egenomsorgsevne. Det er ikke nødvendig å bestille time, det trengs ikke henvisning, og tilbudet er gratis.

Hva kan vi bidra med?

  • Individuell helse- og sosialfaglig oppfølging
  • Følge og koordinering i det ordinære hjelpeapparat
  • Veiledning og rådgivning
  • Helsevurderinger og sårstell

Teamet arbeider oppsøkende i Vågsbunnen og på midlertidige botilbud.

Oppsøkende team med helserom for mennesker med rusrelaterte lidelser