Kirkens Bymisjons oppsøkende team er et gatenært tilbud i Bergen som tilbyr helse- og sosialfaglige tjenester til mennesker med rusrelaterte lidelser.

De ansatte i teamet er sosionomer og sykepleiere, og vi arbeider helsefremmende og skadereduserende. Vi har som mål å bidra til bedre helse, å forebygge overdoser, videreformidle kontakt med det eksisterende hjelpeapparatet, og å øke brukernes egenomsorgsevne. Det er ikke nødvendig å bestille time, det trengs ikke henvisning, og tilbudet er gratis.

Hva kan vi bidra med?

  • Individuell helse- og sosialfaglig oppfølging
  • Følge og koordinering i det ordinære hjelpeapparat
  • Veiledning og rådgivning

Teamet arbeider oppsøkende i Vågsbunnen og på midlertidige botilbud, og kan også besøke den enkelte hjemme.

På Oppsøkerbasen i Hollendergaten 15 har vi undersøkelsesbenk og utstyr for helsevurderinger, sårstell og lignende. I tillegg er teamet tilgjengelig:

  • På Hallvardstuen daglig
  • På Omsorgsbasen daglig

Utover dette kan oppsøkende team hver dag treffes på Møtestedet i Hollendergaten 13.