Bli pasient

Fritt behandlingsvalg betyr at du selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten.

Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjent av Helfo.

Her finner du informasjon om aktuelle behandlingssteder, tilbud og ventetider.

Hvordan søke behandling

Dersom du er avhengig av rusmidler og tenker at Origosenteret kan være et behandlingssted for deg, må du ta kontakt med fastlegen din eller NAV-kontoret der du bor.  De kan sende henvisning til den aktuelle vurderingsinstansen i spesialhelsetjenesten. Denne instansen skal innen 30 dager gi deg et svar på rettighetsstatus og behandlingsnivå.

Dersom henvisningen kommer til Origosenteret, vil vi foreslå en dato for en samtale med deg og din ruskonsulent/kontakt (forvern).

Har du spørsmål om dine rettigheter, kan du kontakte HELFO Pasientformidling, telefon 815 33 533.