Dersom du er avhengig av rusmidler og tenker at Origosenteret kan være et behandlingssted for deg, må du ta kontakt med fastlegen din, ruskonsulenten din eller NAV-kontoret der du bor.

Henvisning sendes til aktuell vurderingsinstans i den helseregionen du er bosatt. De skal innen 10 dager gi deg et svar på om du kvalifiserer til døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten. Har du allerede behandling på DPS distriktspsykiatriske senter eller lignende virksomhet innen spesialisthelsetjenesten, kan de også henvise deg til døgnbehandling.

Har du spørsmål om dine rettigheter kan du se på følgende nettside: https://helsenorge.no/rettigheter

Fritt behandlingsvalg
Fritt behandlingsvalg betyr at du selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjent av Helfo.

Her finner du informasjon om aktuelle behandlingssteder, tilbud og ventetider: https://helsenorge.no/velg-behandlingssted/undersokelser-og-behandlinger-innen?bkid=TSB