Første skritt mot å komme i behandling er å ta kontakt med en av de som er nevnt nedenfor:

  • Fastlege
  • Ruskonsulent
  • Ruspoliklinikk/ TSB / ARA

Vurderes det at du har krav på behandling vil det bli sendt en henvisning til Origosenteret. Her blir henvisningen vurdert og du vil få et svar på om du får plass, samt dato for en forsamtale og innleggelse.

Har du spørsmål om dine rettigheter kan du se her på Helsenorge sin nettside.

Klikk her for informasjon om våre ventetider.